บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอน การต้อนรับแขก

บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอน การต้อนรับแขก จะกล่าวถึงวิธีการพูดของเลขาฯผู้จัดการในสำนักงานหรือพนักงานต้อนรับของสถานที่ต่างๆต่อแขกที่มาเยือนยังสถานที่แห่งนั้น เลขาฯจะกล่าวทักทายหรือต้อนรับแขกอย่างไร? และแขกจะพูดอย่างไร? ดูบทสนทนาตัวอย่างในโอกาสดังกล่าวได้ด้านล่างครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่่ทำงาน ตอน การต้อนรับแขก
ตัวคุณ Good morning, sir
กุด มอรฺนิง เซอรฺ
(สวัสดีค่ะ)

แขกผู้มาเยือน Good morning. I am Jonathan Johnson from C Company in Canada. I have an appointment with Mr. Tanorm at 11:00 a.m. and I am sorry I arrive a little early.
กุด มอรฺนิง ไอ แอม โจนาทาน จอหฺนสัน ฟรอม ซี คัมพานี อิน แคนาดา ไอ แฮฟวฺ แอน อพ็อยทฺเมนทฺ วิดฬฺ มิสเตอรฺ ถนอม แอ็ท อิเล็ฟเว็น เอ เอ็ม แอน ไอ แอม ซอรฺริ ไอ อไรฟวฺ อะ ลิตเติล เออรฺลิ
(สวัสดีครับ ผมชื่อ โจนาทาน จอห์นสันมาจากบริษัทซีในแคนาดา ผมมีนัดกับคุณถนอมตอนสิบเอ็ดโมงเช้า ผมต้องขอโทษที่มาก่อนเวลานัด)

ตัวคุณ  It’s all right, Mr. Johnson. Take a seat please. Mr. Tanorm hasn’t come yet. Today he will be here at 10: 30 a.m. By the mean time, would you like to have a cup of coffee or tea?
อิทสฺ ออล ไรทฺ มิสเตอรฺ จอหฺนสัน เทค อะ ซีท พลีส มิสเตอร์ ถนอม แฮซซึนทฺ คัม เย็ท ทูเดยฺ ฮี วิล บี เฮียรฺ แอ็ท เท็น เทอธี เอ เอ็ม บาย เดอะ มีน ไทมฺ วุด ยู ไลคฺ ทู แฮฟวฺ อะ คัพ อ็อฟ ค็อฟฟี ออรฺ ที?
(ไม่เป็นไรค่ะ คุณจอห์นสัน เชิญนั่งก่อนค่ะ คุณถนอมยังไม่เข้ามาที่ทำงาน วันนี้ท่านจะเข้ามาตอนสิบโมงครึ่ง ระหว่างรอจะรับกาแฟหรือว่าชาดีค่ะ?)

อาจตอบได้ว่า
แขกผู้มาเยือน No, thank you. I have just had it.
โน แธงคฺ กิว ไอ แฮฟวฺ จัสทฺ แฮด อิท 
(ไม่ล่ะครับ ขอบคุณผมพื่งทานมาครับ)

แขกผู้มาเยือน Coffee would be pleased.
ค็อฟฟี วุด บี พลีสทฺ
(กาแฟก็ดีครับ)

แขกผู้มาเยือน Tea would be pleased.
ที วุด บี พลีสทฺ
(ชาก็ดีครับ)


ตัวคุณ How do you like your tea?
ฮาว ดู ยู ไลคฺ ยัวรฺ ที?
(เอาชาแบบไหนดีค่ะ?)

แขกผู้มาเยือน With cream and little sugar.
วิดฬฺ ครีม แอนดฺ ลิตเติล ซูการฺ
(ใส่ครีมและน้ำตาลเล็กน้อยครับ)

ตัวคุณ Wait a moment please.
เว็ท อะ โมเมนทฺ พลีส
(รอสักครู่ค่ะ)

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน
บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอนเมื่อแขกที่นัดไว้มาสาย
บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอนการแนะนำตัวของผู้มาเยือน

บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอนเมื่อผู้รับผิดชอบงานถูกเปลี่ยนเป็นอีกคน

บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอนเมื่อผู้จัดการติดประชุม

บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอนการจัดเตรียมให้แขกเข้าพบ

บทสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน ตอนการสนทนาระหว่างเลขาฯกับผู้จัดการผ่าน inter-com

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเอกสารในที่ทำงาน

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

บทสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน ตอนการส่งจดหมายทวงถาม

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถ่ายสำเนาเอกสารในที่ทำงาน

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการส่งแฟ็กซ์ในที่ทำงาน (Fax Sending)

บทสนทนาภาษาอังกฤษการส่งพัสดุเอกสาร

บทสนทนาการส่งของแบบลงทะเบียนและเร่งด่วน

การเขียนจดหมายลาป่วยสั้นๆภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างการทำงานตอนที่1

บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

Comments

Popular posts from this blog

บทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

การเขียนจดหมายยืนยันนัดหมายภาษาอังกฤษ (Confirming an appointment)

การเขียนจดหมายลาป่วยสั้นๆภาษาอังกฤษ