Monday

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการรับโทรศัพท์และการถามชื่อบุคคลปลายสาย

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการรับโทรศัพท์และการถามชื่อบุคคลปลายสาย กล่าวถึงสำนวนการพูดเมื่อรับโทรศัพท์เมื่อมีคนโทรมาซึ่งคุณอาจจะทำงานอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่มีหน้าที่รับโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์หรือต้องรับโทรศัพท์อยู่เป็นประจำคุณสามารถนำสำนวนต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้ตลอดเวลาเมื่อเป็นคนรับโทรศัพท์

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการรับโทรศัพท์
สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการรับโทรศัพท์อย่างเป็นทางการใช้ในกรณีที่เป็นการเป็นงาน เช่นคุณอาจเป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรม หรือในสำนักงานต่างๆ สำนวนการรับโทรศัพท์แบบนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่าสวัสดีตามเวลาต่างๆของวันซึ่งจะใช้แทนคำว่า Hello! หรือ Hi! ที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ ดูและฝึกฝนได้ตามตัวอย่างด้านล่างครับ

1 Good morning/Good afternoon/Good evening. I am... (your name).
กุด มอรฺนิง/กุด อาฟเทอะนูน/กุด อีฟวฺนิง ไอ แอม....
(สวัสดีค่ะ ดิฉัน....(ตามด้วยชื่อของคุณ)
May I help you?/can I help you?/What can I do for you?
เมยฺ ไอ เฮลพฺ ยู?/ แคน ไอ เฮลพฺ ยู?/ ว็อท แคน ไอ ดู ฟอรฺ ยู?
(มีอะไรให้ช่วยไหมคะ?(ทั้งสามประโยคด้านบนมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้)

2 Good morning/Good afternoon/Good evening. Here is.....  (your place)
กุด มอรฺนิง/ กุด อาฟเทอะนูน /กุด อิฟวฺนิง เฮียรฺ อิซ .....
(สวัสดีค่ะ ที่นี่.... (ตามด้วยชื่อสถานที่ที่คุณทำงานอยู่)
May I help you?/can I help you?/What can I do for you?
เมยฺ ไอ เฮลพฺ ยู?/ แคน ไอ เฮลพฺ ยู?/ ว็อท แคน ไอ ดู ฟอรฺ ยู?
(มีอะไรให้ช่วยไหมคะ?(ทั้งสามประโยคด้านบนมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้)

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามชื่อบุคคลปลายสาย
ในการรับโทรศัพท์ในบางครั้งหลังจากกล่าวคำว่าสวัสดีและสอบถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องรู้ว่าบุคคลที่คุณกำลังคุยอยู่ด้วยนั้นเป็นใคร เช่นเวลาที่บุคคลดังกล่าวต้องการรู้รายละเอียดอะไรบางอย่าง หรือเขาต้องการฝากข้อความคุณสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ถามชื่อบุคคลปลายสายเมื่อคุณรับโทรศัพท์ได้

1 Who is calling, please?
ฮู อิซ คอลลิง พลีส?
(ใครกำลังพูดสายอยู่คะ?)

2 Who is speaking, please?
ฮู อิซ สปีคกิง พลีส?
(ใครกำลังพูดสายอยู่คะ?)

3 Who is this, please?
ฮู อิซ ดิส พลีส?
(ใครกำลังพูดสายอยู่คะ?)

4 May I have your name, please?
เมยฺ ไอ แฮฟวฺ ยัวรฺ เนม พลีส?
(ขอทราบชื่อได้ไหมคะ?)

5 Can I have your name please?
แคน ไอ แฮฟวฺ ยัวรฺ เนม พลีส?
(ขอทราบชื่อได้ไหมคะ?)

6 May I ask who is calling, please?
เมยฺ ไอ อาสคฺ ฮู อิซ คอลลิง พลีส?
(ขอทราบชื่อได้ไหมคะ?)

สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามชื่อบุคคลปลายสายทั้งหกข้อด้านบนมีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ คุณสะดวกที่จะใช้ประโยคไหนก็ให้พูดประโยคนั้นหรือจะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างก็ได้เพื่อเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ได้หลากหลายประโยคขึ้น

บทความที่เกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์
วิธีตอบเมื่อผู้ที่คู่สนทนาต้องการพูดด้วยไม่อยู่
การถามเพื่อรับฝากข้อความ
การสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรกลับ
สำนวนที่ใช้บอกให้คู่สนทนารอสาย
สำนวนที่มักใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ในสำนักงานตอนที่1
สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโทรศัพท์ในสำนักงานตอนที่2
สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาโทรศัพท์ในสำนักงานตอนที่3บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

1 comment:

  1. สำนวนน่าสนใจหลายสำนวนเลยค่ะ เราเขียนเรื่องสำนวนไว้เหมือนกันนะคะ สนใจเข้าไปดูกันได้ค่ะ ;)
    สำนวนง่ายๆจากหนังฝรั่งสนุกๆ

    ReplyDelete