Thursday

บทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

บทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ จะกล่าวถึงการพูดระหว่างผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ซึ่งได้แก่ผู้ที่ไปสมัครงานหรือผู้หางานกับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ของทางบริษัทซึ่งอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หลังจากนั้นผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทอาจจะสัมภาษณ์ผู้สมัครงานด้วยตัวเองอีกที และไม่ว่าใครจะสัมภาษณ์ก็ตาม ประโยคหรือสำนวนการพูดในการสัมภาษณ์ของทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีรูปแบบคล้ายๆกัน พูดง่ายๆก็คือสามารถจดจำรูปแบบโครงสร้างประโยคไปประยุกต์ใช้ได้ในการเข้ารับสัมภาษณ์งานจริง ดูตัวอย่างบทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ ผ่านวิดีโอ (ตอนที่ 1 ) และประโยคได้ด้านล่างครับ


วิดีโอสัมภาษณ์งานตอนที่ 1วิดีโอสัมภาษณ์งานตอนที่ 2


บทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ผู้สัมภาษณ์ Good morning.
กุด มอรฺนิง
(สวัสดีครับ)

ตัวคุณ Good morning.
กุด มอรฺนิง
(สวัสดีครับ)

ผู้สัมภาษณ์ How are you today? 
ฮาว อารฺ ยู ทูเดยฺ?
(สบายดีไหมครับ?)

ตัวคุณ I am fine, thank you. And you?
ไอ แอม ไฟนฺ, แธงคฺ กิว แอน ยู?
(ผมสบายดีครับ, ขอบคุณ และ้คุณล่ะครับ?)

ผู้สัมภาษณ์ I am very well. Thank you.
ไอ แอม เวริ เวล แธงคฺ กิว
(สบายดีครับ ขอบคุณ)

ผู้สัมภาษณ์ Did you have any trouble finding us?
ดิด ยู แฮฟวฺ เอ็นนิ ทรับเบิล ไฟนฺดิง อัส?
(เดินทางมาที่บริษัทของเรายากไหมครับ?)

ตัวคุณ No, not at all.
โน, น็อท แอ็ท ออล
(ไม่ยากเลยครับ)

ผู้สัมภาษณ์ Please tell me briefly about yourself.
พลีส เทล มี บรีฟลิ อเบาทฺ ยัวรฺเซลฟฺ
(อยากให้คุณเล่าเกี่่ยวกับตัวคุณให้ฟังคร่าวๆหน่อยครับ)

ตัวคุณ My name is Jimmy Johnson. I graduated from A university in 1999. I have a Bachelor's Degree of Accountancy. Moreover, I have worked with B company as an accountant for 10 years.
ไมยฺ เนม อิซ จิมมี จอหฺนซัน ไอ เกรดจิวเอททิด ฟรอม เอ ยูนิวเวอรฺซิตี อิน ไนนฺทีนไนทิไนนฺ ไอ แฮฟวฺ อะ แบชเชอเลอรฺสฺ ดีกรี อ็อฟ เออะเคานฺเทินซี มอรฺโอเวอรฺ ไอ แฮฟวฺ เวิรฺค วิดฬฺ บี คัมพะนิ แอ็ส แอน เออะเคานฺเทินทฺ ฟอรฺ เท็น เยียรฺส
(ผมชื่อ จิมมี่ จอห์นสัน จบปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยเอ ในปี 1999  และทำงานเป็นนักบัญชีในบริษัทบีมาสิบปีแล้ว)

ผู้สัมภาษณ์ What position would you like to apply for and why?
ว็อท เพอะซีเชิน วุด ยู ไลคฺ ทู อะไพลยฺ ฟอรฺ แอนดฺ ไวยฺ?
(คุณต้องการสมัครงานในตำ่แหน่งอะไรและทำไมถึงต้องการสมัครตำแหน่งนั้นครับ?)

ตัวคุณ I would like to apply for the position of Accountant because I hold the Degree in this field and have experience of this type of  work from the company where I have worked for.
ไอ วุด ไลคฺ ทู เออะไพลยฺ ฟอรฺ เดอะ เพอะซีเชิน อ็อฟ เออะเคานฺเทินทฺ บีคอซ ไอ โฮลดฺ เดอะ ดีกรี อิน ดิส ฟีลดฺ แอน แฮฟวฺ อิคสฺพีเรียนสฺ อ็อฟ ดิส ไทพฺ อ็อฟ เวิรฺค ฟรอม เดอะ คัมพะนี แวรฺ ไอ แฮฟวฺ เวิรฺคทฺ ฟอรฺ
(ผมต้องการสมัครตำแหน่งนักบัญชีครับ เพราะผมจบมาทางด้านนี้และมีประสบการณ์งานด้านนี้จากบริษัทที่ทำอยู่)

ผู้สัมภาษณ์ What makes you more qualified than the other applicants? 
ว็อท เมคสฺ ยู มอรฺ ควอเล็อไฟดฺ แด็น ดิ อัทเธอรฺ อะพลิเคินทฺส?
(คุณมีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะสมกับตำแแหน่งนี้มากกว่าผู้สมัครท่านอื่นครับ?)

ตัวคุณ I am confident that I can work in this position efficiently and effectively because I have worked as an accountant under pressures and challenges for more than 9 years.
ไอ แอม คันฟิเดินทฺ แด็ท ไอ แคน เวิรฺค อิน ดิส เพอะซีเชินทฺ อิฟิเชินทฺลี แอนดฺ อิเฟ็คทิฟวฺลี บีคอซ ไอ แฮฟวฺ เวิรฺคทฺ แอ็ส แอน เออะเคานฺเทินทฺ อันเดอรฺ เพรสเชอรฺส แอนดฺ แชลเล็นจิส ฟอรฺ มอรฺ แด็น ไนนฺ เยียรฺส
(ผมมั่นใจว่าสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธผล เพราะผมมีประสบการณ์ทำงานเป็นนักบัญชีที่ต้องเผชิญสถานการณ์กดดัน และยากลำบากมากว่า 9 ปี)

ผู้สัมภาษณ์ What do you know about our company?
ว็อท ดู ยู โนวฺ อะเบาทฺ อาวเออรฺ คัมพะนิ?
(คุณรู้ไหมครับว่าบริษัทของเราทำอะไรบ้าง?)

ตัวคุณ   The company engages in import / export business.
เดอะ คัมพะนี อินเกจจิซ อิน อิมพอรฺท / อิกสฺพอรฺท บิสเน็ส
(บริษัทประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกครับ)

ผู้สัมภาษณ์ What salary are you expecting from this position?
ว็อท แซลเล็อริ อารฺ ยู อิคซเพคทิง ฟรอม ดิส เพอะซีเชิน?
(คุณคาดหวังเงินเดือนไว้เท่าไหร่จากตำ่แหน่งที่คุณจะสมัครนี้ครับ?)

ตัวคุณ I am expecting for the salary of 35,000 Baht.
ไอ แอม อิคซฺเพคทิง ฟอรฺ เดอะ แซลเล็อริ อ็อฟ เทอรฺทิไฟวฺเทานฺเซินดฺ บาท
(35,000 บาทครับ)

ผู้สัมภาษณ์ What do you like most and least about your current job?
ว็อท ดู ยู ไลคฺ โมสทฺ แอน ลีสทฺ อเบาทฺ ยัวรฺ เคอรฺรึนทฺ จ็อบ?
(อะไรที่คุณชอบมากที่สุดและน้อยที่สุดในงานที่คุณกำลังทำอยู่?)

ตัวคุณ I can completely apply my knowledge to my job , but I have to stay away from my family to do the job.
ไอ แคน เคิมพลีทลิ อะไพลยฺ ไมยฺ โนวฺลิดจฺ ทู ไมย จ็อบ, บัท ไอ แฮฟวฺ ทู สเตยฺ อเวยฺ ฟรอม มาย แฟมเม็อลิ ทู ดู เดอะ จ็อบ
(ที่ผมชอบมากที่สุดคือ ผมสามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานได้เต็มที่ แต่ที่ไม่ชอบเพราะไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับ)


ผู้สัมภาษณ์ Why are you leaving off your current job?
ไว อารฺ ยู ลีฟวิง อ็อฟ ยัวรฺ เคอรฺรึนทฺ จ็อบ?
(ทำไมคุณถึงคิดจะออกจากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันครับ?)

ตัวคุณ I would like to move to work in my hometown so that I can live with and take care of my parents closely.
ไอ วุด ไลคฺ ทู มูฟ ทู เวิรฺค อิน ไม โฮมทาวนฺ โซ แด็ท ไอ แคน ลิฟวฺ วิดฬฺ แอน เทค แครฺ อ็อฟ มาย แพรึนทฺส โคลสลิ
(ผมต้องการย้ายมาทำงานที่บ้านเกิดเพื่อผมจะได้อยู่กับพ่อแม่และได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดครับ)

ผู้สัมภาษณ์ What are your hobbies?

ว็อท อารฺ ยัวรฺ ฮ็อบบีสฺ?
(คุณมีงานอดิเรกอะไรบ้าง?)

ตัวคุณ I love reading, writing and traveling.
ไอ เลิฟ รีดดิง, ไรติง แอน แทรฟเวิลลิง
(ผมชอบอ่านหนังสือ เขียนหนังสือและเดินทางครับ)

เทคนิคการพูดเมื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

ท่านจะเห็นว่าบทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบของมัน กล่าวคือไม่ว่าท่านจะสมัครงานตำแหน่งอะไรเวลาท่านถูกสัมภาษณ์ท่านสามารถนำโครงสร้างบทสทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ด้านบนไปปรับใช้ได้
สรุปง่ายๆก็คือเราสามารถแบ่งบทสนทนาสัมภาษณ์งานออกเป็นสามส่วน

ส่วนแรก เป็นการทักทายแนะนำตัว ส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกคุณเข้าไปสัมภาษณ์เวลาไหน ถ้าเป็นเวลาบ่ายก็ให้คุณเปลี่ยนจากคำทักทาย Good morning เป็น Good afternoon แทน

ส่วนที่สอง เป็นส่วนเนื้อหาและถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญเพราะผู้สัมภาษณ์จะให้คุณเล่าเกี่ยวกับตัวคุณ ตรงส่วนนี้คุณสามารถโชว์คุณสมบัติของคุณได้เต็มที่ และส่วนมากเขาจะถามถึงที่ทำงานเก่าและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ถ้างานเดิมของคุณตรงกับต่ำแหน่งที่คุณกำลังถูกสัมภาษณ์ก็ถือว่ามีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้ว ตรงส่วนนี้คุณเพียงแต่เปลี่ยนคำศัพท์เกี่ยวชื่ออาชีพหรือตำแหน่งงานให้ตรงกับที่คุณกำลังถูกสัมภาษณ์ ประเด็นหลักคือคุณต้องนึกให้ออกว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่เด่นในการที่จะทำงานในต่ำแหน่งนี้หรือคุณมีความสามารถอะไรที่คิดว่าผู้สัมภาษณ์ต้องเลือกคุณเข้าทำงานแทนที่จะเป็นคนอื่นๆ ตรงนี้ให้โชว์เต็มที่ไปเลยแต่อย่าลืมว่าที่เราพูดต้องเป็นความจริงด้วย

ส่วนท้ายสุด ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคุณเกี่ยวกับทักษะ ความสามารถพิเศษอื่นๆ งานอดิเรก คุณก็บอกไปตามที่คุณถนัดและที่สำคัญที่สุดคือคุณอย่าแสดงอาการประหม่าหรือตื่นเต้นออกมาให้ผู้สัมภาษณ์เห็นมากเกินไป ถ้ากำจัดอาการเหล่านี้ออกไปให้หมดก็จะดีที่สุด ถ้าไม่สามารถทำให้อาการประหม่าหรือตื่นเต้นหมดไปได้ก็ให้มีน้อยที่สุด เพราะมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งานหลายท่านที่มีความสามารถในการทำงานจริงแต่ตอนเข้ารับการสัมภาษณ์เกิดอาการประหม่า ตื่นเต้นมากเกินไป บางคนถึงขนาดเหงื่อตกก็มีทำให้ตกสัมภาษณ์จนพลาดโอกาสที่จะได้ทำงานที่ตัวเองมีความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับท่านที่มีอาการประหม่าหรือตื่นเต้นเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์งานให้ท่านเข้าไปดูวิธีการแก้อาการประหม่าและตื่นเต้นตกใจได้ที่ เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน


บทความถัดไป

2 comments:

  1. ขอบคุณค่ะ กำลังเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอยู่พอดีค่ะ

    ReplyDelete
  2. ครับ ยินดีครับ

    ReplyDelete