Thursday

บทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

บทสนทนาสัมภาษณ์์งานภาษาอังกฤษ จะกล่าวถึงการพูดระหว่างผู้เข้ารับการสัมภาษณ์กับผู้สัมภาษณ์ซึ่งได้แก่ผู้ที่ไปสมัครงานหรือผู้หางานกับเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ของทางบริษัทซึ่งอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แต่บางทีบางบริษัทผู้จัดการจะสัมภาษณ์ผู้สมัครงานด้วยตัวเอง และไม่ว่าใครจะสัมภาษณ์ก็ตาม ประโยคหรือสำนวนการพูดในการสัมภาษณ์ของทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีรูปแบบคล้ายๆกัน พูดง่ายๆก็คือสามารถจดจำรูปแบบโครงสร้างประโยคไปประยุกต์ใช้ได้ในการเข้ารับสัมภาษณ์งานจริง ดูตัวอย่างบทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษได้ด้านล่างครับ

บทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ผู้สัมภาษณ์ Good morning.
กุด มอรฺนิง
(สวัสดีครับ)

ตัวคุณ Good morning.
กุด มอรฺนิง
(สวัสดีครับ)

ผู้สัมภาษณ์ How are you today? 
ฮาว อารฺ ยู ทูเดยฺ?
(สบายดีไหมครับ?)

ตัวคุณ I am fine, thank you. And you?
ไอ แอม ไฟนฺ, แธงคฺ กิว แอน ยู?
(ผมสบายดีครับ, ขอบคุณ และ้คุณล่ะครับ?)

ผู้สัมภาษณ์ I am very well. Thank you.
ไอ แอม เวริ เวล แธงคฺ กิว
(สบายดีครับ ขอบคุณ)

ผู้สัมภาษณ์ Did you have any trouble finding us?
ดิด ยู แฮฟวฺ เอ็นนิ ทรับเบิล ไฟนฺดิง อัส?
(มาที่บริษัทของเรายากไหมครับ?)

ตัวคุณ No, not at all.
โน, น็อท แอ็ท ออล
(ไม่ยากเลยครับ)

ผู้สัมภาษณ์ Please tell me about yourself.
พลีส เทล มี อเบาทฺ ยัวรฺเซลฟฺ
(อยากให้คุณเล่าเกี่่ยวกับตัวคุณให้ฟังหน่อยครับ)

ตัวคุณ I graduated from A university in 1999. I have a bachelor degree in the field of account. Moreover, I have worked with B company as an accountant for 10 years.
ไอ เกรดจิวเอททิด ฟรอม เอ ยูนิวเวอรฺซิตี อิน ไนนฺทีนไนทิไนนฺ ไอ แฮฟวฺ อะ แบชเชอเลอรฺ ดีกรี อิน เดอะ ฟีลดฺ อ็อฟ อะเคานฺท มอรฺโอเวอรฺ ไอ แฮฟวฺ เวิรฺค วิดฬฺ บี คัมพะนิ แอ็ส แอน อะเคานฺทึนทฺ ฟอรฺ เท็น เยียรฺส
(ผมจบจากมหาวิทยาลัยเอ ในปี 1999 โดยจบปริญญาตรีสาขาบัญชี และผมทำงานเป็นนักบัญชีในบริษัทบีมาสิบปีแล้ว)

ผู้สัมภาษณ์ What position would you like to apply for and why?
ว็อท โพสซิชึน วุด ยู ไลคฺ ทู อะพลาย ฟอรฺ แอนดฺ ไว?
(คุณต้องการสมัครงานในตำ่แหน่งอะไรและทำไมถึงต้องการสมัครตำแหน่งนั้นครับ?)

ตัวคุณ I would like to apply for the position of accountant because I hold a degree in accounting and have experience in this field from the company where I am working with.
ไอ วุด ไลคฺ ทู อพลาย ฟอรฺ เดอะ โพสซิชึน อ็อฟ อะเคานฺทึนทฺ บีคอซ ไอ โฮลดฺ อะ ดีกรี อิน อะเคานฺทิง แอน แฮฟวฺ เอ็กซฺพีเรียนสฺ อิน ดิส ฟิลดฺ ฟรอม เดอะ คัมพะนี แวรฺ ไอ แอม เวิรฺคกิง วิดฬฺ
(ผมต้องการสมัครตำแหน่งนักบัญชีครับ เพราะผมจบมาทางด้านนี้และมีประสบการณ์จากบริษัทที่กำลังทำอยู่)

ผู้สัมภาษณ์ What makes you more qualified than the other applicants? 
ว็อท เมคสฺ ยู มอรฺ ควอเล็อไฟดฺ แด็น ดิ อัทเธอรฺ อะพลิคึนทฺส?
(คุณมีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะสมกับตำแแหน่งนี้มากกว่าผู้สมัครท่านอื่น?)

ตัวคุณ I have confidence that I can work in this position completely because I have worked as an accountant in the condition of pressure, hard working and many challenges for more than 9 years.
ไอ แฮฟวฺ คึนฟิเด็นสฺ แด็ท ไอ แคน เวิรฺค อิน ดิส โพสซิชึน คัมพลีทลิ บีคอซ ไอ แฮฟวฺ เวิรฺคทฺ แอ็ส แอน อเคานฺทึนทฺ อิน เดอะ คอนดิชึน อ็อฟ เพรสเชอรฺ, ฮารฺด เวิรฺคกิง แอน แมนนิ แชลเล็นจึส ฟอรฺ มอรฺ แด็น ไนนฺ เยียรฺส
(ผมมั่นใจว่าสามารถทำงานในตำแหน่งนีั้้้ได้อย่างเต็ํมที่ เพราะผมมีประสบการณ์ทำงานเป็นนักบัญชีที่ต้องอยู่ในสถานการณ์กดดัน เอาจริงเอาจังและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายอย่างมากว่า 9 ปี)

ผู้สัมภาษณ์ What do you know about our company?
ว็อท ดู ยู โนวฺ อะเบาทฺ อาวเออรฺ คัมพะนิ?
(คุณรู้ไหมว่าบริษัทของเราทำอะไรบ้าง?)

ตัวคุณ  It is the international coordinating company.
อิท อิซ ดิ อินเตอเนชึนนัล โคออรฺดิเนทติง คัมพะนี
(เป็นบริษัททำเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างประเทศครับ)

ผู้สัมภาษณ์ What salary are you expecting from this position?
ว็อท ซาลาริ อารฺ ยู เอ็กซเพคทิง ฟรอม ดิส โพสซิชึน?
(คุณคาดหวังเงินเดือนไว้เท่าไหร่จากตำ่แหน่งที่คุณจะสมัครนี้?)

ตัวคุณ I am expecting for the salary of 35,000 Baht.
ไอ แอม เอ็กซฺเพคทิง ฟอรฺ เดอะ ซาลาริ อ็อฟ เทอรฺทิไฟวฺเทานฺซึุนดฺ บาท
(ผมคาดหวังไว้ว่าจะได้ 35,000 บาทต่อเดือน)

ผู้สัมภาษณ์ What do you like most and least about your current job?
ว็อท ดู ยู ไลคฺ โมสทฺ แอน ลีสทฺ อเบาทฺ ยัวรฺ เคอรฺรึนทฺ จ็อบ?
(อะไรที๋คุณชอบมากที่สุดและชอบน้อยที่สุดในงานที่คุณกำลังทำอยู่?)

ตัวคุณ This job accords with my knowledge, but I have to stay away from my family to get it.
ดิส จ็อบ อะคอดสฺ วิดฬฺ มาย โนวฺเล็ดจฺ, บัท ไอ แฮฟวฺ ทู สเตยฺ อเวยฺ ฟรอม มาย แฟมเม็อลิ ทู เก็ท อิท
(ที่ผมชอบมากที่สุดคือ งานที่ทำอยู่ตรงกับความรู้ที่ผมได้เรียนมา แต่ที่ไม่ชอบเพราะไม่ได้อยู่กับครอบครัวครับ)


ผู้สัมภัษณ์ Why are you leaving off your current job?
ไว อารฺ ยู ลีฟวิง อ็อฟ ยัวรฺ เคอรฺรึนทฺ จ็อบ?
(ทำไมคุณถึงคิดจะออกจากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันครับ?)

ตัวคุณ I would like to move to work in my hometown so that I can live with and take care of my parents closely.
ไอ วุด ไลคฺ ทู มูฟ ทู เวิรฺค อิน ไม โฮมทาวนฺ โซ แด็ท ไอ แคน ลิฟวฺ วิดฬฺ แอน เทค แครฺ อ็อฟ มาย แพรึนทฺส โคลสลิ
(ผมต้องการย้ายมาทำงานที่บ้านเกิดเพื่อผมจะได้อยู่กับพ่อแม่และได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด)

ผู้สัมภาษณ์ What is your best skill?
ว็อท อิซ ยัวรฺ เบสทฺ สกิล?
(คุณมีทักษะอะไรที่ดีที่สุด?)

ตัวคุณ I can type fast, about 60 words a minute.
ไอ แคน ไทพฺ ฟาสทฺ, อะเบาทฺ ซิกติ เวิรฺดส อะ มินิท
(ผมสามารถพิมพ์ได้เร็ว ประมาณหกสิบคำต่อนาที)

ผู้สัมภาษณ์ What are your hobbies?
ว็อท อารฺ ยัวรฺ ฮ็อบบีสฺ?
(คุณมีงานอดิเรกอะไรบ้าง?)

ตัวคุณ I love reading, writing and traveling.
ไอ เลิฟ รีดดิง, วไรติง แอน แทรฟเวิลลิง
(ผมชอบอ่านหนังสือ เขียนหนังสือและเดินทางครับ)

เทคนิคการพูดเมื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

ท่านจะเห็นว่าบทสนทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบของมัน กล่าวคือไม่ว่าท่านจะสมัครงานตำแหน่งอะไรเวลาท่านถูกสัมภาษณ์ท่านสามารถนำโครงสร้างบทสทนาสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ด้านบนไปปรับใช้ได้
สรุปง่ายๆก็คือเราสามารถแบ่งบทสนทนาสัมภาษณ์งานออกเป็นสามส่วน

ส่วนแรก เป็นการทักทายแนะนำตัว ส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกคุณเข้าไปสัมภาษณ์เวลาไหน ถ้าเป็นเวลาบ่ายก็ให้คุณเปลี่ยนจากคำทักทาย Good morning เป็น Good afternoon แทน

ส่วนที่สอง เป็นส่วนเนื้อหาและถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญเพราะผู้สัมภาษณ์จะให้คุณเล่าเกี่ยวกับตัวคุณ ตรงส่วนนี้คุณสามารถโชว์คุณสมบัติของคุณได้เต็มที่ และส่วนมากเขาจะถามถึงที่ทำงานเก่าและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ถ้างานเดิมของคุณตรงกับต่ำแหน่งที่คุณกำลังถูกสัมภาษณ์ก็ถือว่ามีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้ว ตรงส่วนนี้คุณเพียงแต่เปลี่ยนคำศัพท์เกี่ยวชื่ออาชีพหรือตำแหน่งงานให้ตรงกับที่คุณกำลังถูกสัมภาษณ์ ประเด็นหลักคือคุณต้องนึกให้ออกว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรที่เด่นในการที่จะทำงานในต่ำแหน่งนี้หรือคุณมีความสามารถอะไรที่คิดว่าผู้สัมภาษณ์ต้องเลือกคุณเข้าทำงานแทนที่จะเป็นคนอื่นๆ ตรงนี้ให้โชว์เต็มที่ไปเลยแต่อย่าลืมว่าที่เราพูดต้องเป็นความจริงด้วย

ส่วนท้ายสุด ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคุณเกี่ยวกับทักษะ ความสามารถพิเศษอื่นๆ งานอดิเรก คุณก็บอกไปตามที่คุณถนัด


และที่สำคัญที่สุดคือคุณอย่าแสดงอาการประหม่าหรือตื่นเต้นออกมาให้ผู้สัมภาษณ์เห็นมากเกินไป ถ้ากำจัดอาการเหล่านี้ออกไปให้หมดก็จะดีที่สุด ถ้าไม่สามารถทำให้อาการประหม่าหรือตื่นเต้นหมดไปได้ก็ให้มีน้อยที่สุด เพราะมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งานหลายท่านที่มีความสามารถในการทำงานจริงแต่ตอนเข้ารับการสัมภาษณ์เกิดอาการประหม่า ตื่นเต้นมากเกินไป บางคนถึงขนาดเหงื่อตกก็มีทำให้ตกสัมภาษณ์จนพลาดโอกาสที่จะได้ทำงานที่ตัวเองมีความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับท่านที่มีอาการประหม่าหรือตื่นเต้นเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์งานให้ท่านเข้าไปดูวิธีการแก้อาการประหม่าและตื่นเต้นตกใจได้ที่ เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน


บทความถัดไป

2 comments :

  1. ขอบคุณค่ะ กำลังเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอยู่พอดีค่ะ

    ReplyDelete
  2. ครับ ยินดีครับ

    ReplyDelete