Wednesday

การพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ตอนที่ 1


การพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องหรือให้เหมือนเจ้าของภาษามากที่สุดสามารถทำได้ครับ โดยต้องฝึกออกเสียงตั้งแต่พยัญชนะ สระ คำ วลี ประโยคไปจนถึงโทนเสียงต่างๆที่ไม่มีเหมือนในภาษาไทย ลำดับแรกสุดของการฝึกคือให้ท่านวาง ลิ้น วางปากให้ถูกก่อนที่จะเปล่งเสียงออกมา เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ไม่มีการใช้วรรณยุกต์เหมือนภาษาไทย เพราะเขาไม่ได้ใช้วรรณยุกต์กำหนดคำแต่ละคำและความหมาย ว่าคำนี้ออกเสียงวรรณยุกต์นี้มีความหมายอย่างนี้ คำนั้นออกเสียงวรรณยุกต์นั้นมีความหมายอีกอย่าง การใช้เสียงวรรณยุกต์กำหนดคำหรือความหมายจะมีในภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอื่นๆ ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่เขาจะให้ความสำคัญกับการเน้นที่พยางค์ใดพยางหนึ่งของคำ หรือถ้าเป็นประโยคก็จะมีโทนเสียงคล้ายดนตรีที่จะเน้นตรงส่วนใดส่วนหนึ่ง และเสียงที่ถูกต้องจะมาจากการวางปากลิ้นที่ถูกต้องก่อนที่จะเปล่งเสียงออกมา

ดังนั้นในการพูดภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคำ วลี หรือประโยค ถ้าเราวางปากวางลิ้นไม่ถูกก่อนที่จะออกเสียง เสียงที่ออกก็จะเปลี่ยนไปเลยทำให้เขาฟังเราไม่เข้าใจ และที่สำคัญเราเองก็ฟังเขาไม่ออกด้วย เพราะเราออกเสียงไม่ถูกโดยเข้าใจว่าเป็นแบบนี้แต่ความจริงเสียงไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจทำให้เข้าใจผิดกันไปคนละทิศละทางจนฟังกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่ได้

ขอให้ท่านเปรียบเทียบภาษาไทยที่จะไม่เน้นเรื่องการวางปากวางลิ้น เพราะเรามีวรรณยุกต์บอกคำ บอกความหมาย บอกเสียงอยู่แล้วจึงไม่เป็นปัญหาและเราแทบจะไม่ต้องสนใจเลยว่าปากลิ้นวางอยู่ตรงไหนเวลาพูดเพราะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติขอให้ออกเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกก็รู้ว่าคำไหนเป็นคำไหนมีความหมายอย่างไร เช่น คำว่า ขา ข่า ข้า สามคำนี้มีรูปคล้ายกันแต่เราใช้เสียงวรรณยุกต์กำหนดคำและความหมายทำให้เป็นคนละคำกันและมีความหมายต่างกันคือถ้าพูดว่า ขา ก็รู้ว่าเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งในร่างกาย ถ้าพูดว่าข่าก็รู้ทันทีว่าเป็นพืชชนิดหนี่งที่ใช้ประกอบอาหารได้ เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษจะไม่มีอย่างนี้ ในภาษาอังกฤษให้จำง่ายๆว่ามีเสียงสั้นกับเสียงยาวเท่านั้นกล่าวคือถ้าเน้นที่พยางค์ไหนพยางค์นั้นก็จะลากเสียงยาวถ้าไม่เน้นเสียงก็จะสั้น และคำแต่ละคำจะออกเสียงต่างกันเพราะการวางปากวางลิ้นที่ต่างกันก่อนจะออกเสียง


การฝึก พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาให้เก่งจนชำนาญใกล้เคียงเจ้าของภาษาท่านต้องใช้เวลา ความพยายาม และความอดทนขอเพียงท่านอย่าท้อเสียก่อนฝึกไปเรื่อยๆพอถึงจุดๆหนึ่งท่านจะประสบความสำเร็จครับ ให้คิดว่าเหมือนเราทำงานน่ะครับเราต้องทำทุกวันแต่เราก็ต้องทำอยู่ดีเพราะเราได้เงินครับ การฝึกภาษาอังกฤษก็เหมือนกันให้เราคิดเปรียบเทียบถึงผลกำไรที่จะได้ต่อไปในอนาคต เช่นโอกาสในการได้เลื่อนตำแหน่งงานที่ดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น สามารถสอบเข้าเรียนต่อ หรือทำงานในต่างประเทศได้ สามารถไปเที่ยวต่างประเทศและสื่อสารกับคนต่างชาติได้ เป็นต้น ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ท่านฝึกภาษาอังกฤษโดยไม่ย้อท้อและสักวันท่านก็จะประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ ขอเอาใจช่วย ดูบทความเรื่องการพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมือนเจ้าของภาษาได้ต่อไปนี้ครับ

บทความที่เกี่ยวกับการพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียง du ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียง V ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การฝึกออกเสียง W ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียง th ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียง r ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียง p ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียง s ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย sion และ tion ในภาษาอังกฤษ
การออกเสียง t ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียง tu ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การพูดภาษาอังกฤษแบบเร็วลิ้นรัวเหมือนเจ้าของภาษา ตอนการใช้ be going to
การพูดภาษาอังกฤษแบบเร็วลิ้นรัวเหมือนเจ้าของภาษา ตอนการใช้ want to
การพูดภาษาอังกฤษให้เร็วลิ้นรัวเหมือนเจ้าของภาษา ตอนการใช้ have got to
การพูดภาษาอังกฤษแบบเร็วลิ้นรัวเหมือนเจ้าของภาษา ตอนการใช้ have to

No comments:

Post a Comment