Friday

การออกเสียง v ในภาษาอังกฤษให้เหมือนเจ้าของภาษา

เสียง v ในภาษาอังกฤษเป็นเสียงที่ก้ำกึ่งระหว่าง ว แหวน กับ ฝ ฝา แต่หากบางท่านออกเสียงก้ำกึ่งลำบากหรือไม่ถนัด ก็ให้ออกเสียง ว แหวน หรือ ฝ ฝา เสียงใดเสียหนึ่งก็ได้ครับ แต่สิ่งสำคัญซึ่งท่านต้องจำและนำไปฝึกเป็นประจำจนสามารถออกเสียงนี้ได้คล่องปากและใกล้เคียงเจ้าของภาษาที่สุด คือให้นึกไว้เสมอว่า ก่อนออกเสียงนี้ให้ท่านใช้ฟันบนขบริมฝีปากล่างเบาๆก่อนแล้วเปล่งเสียง ว หรือ ฝ ออกมาก็ได้ กล่าวคือถ้าท่านถนัดที่จะออกเสียงเป็น ว แหวน ก็เปล่งเสียงดังกล่าว ส่วนท่านที่ถนัดจะออกเสียงเป็น ฝ ฝาก็เปล่งเสียงฝ ฝา ทางเลือกที่สามท่านอาจออกเสียงกึ่งระหว่างสองพยัญชนะก็ไม่ผิด หลังจากทำปากให้ถูกแล้วอย่างที่บอก ลองฝึกออกเสียงคำที่มีเสียง v ได้ตามตัวอย่างด้านล่างครับ

Vacation=เวอะเคเชิน (วันหยุดยาว ช่วงปิดภาคเรียน ช่วงลาพัก), vaccine=แวคซีน (วัคซีน สารป้องกันโรค), value=แวลิวยฺ (คุณค่า), van=แวน (รถตู้), vanilla=เวอนิลละ (วะนิลา), vanish=แวนิช (หายไป), various=แวเรียส (หลากหลาย), venerable=เวนเน็อเร็อเบิล (น่าเคารพนับถือ), vehicle=วีเออะเคิล (ยานพาหนะ), verb=เวิรฺบ (คำกริยา), verdict=เวอรฺดิคทฺ(คำตัดสิน คำพิพากษา), verify=เวอริไฟ(พิสูจน์ ตรวจสอบ ยืนยัน), verse=เวิรฺส (บทกลอน บทกวี ร้อยกรอง), version=เวอรฺชึน(รุ่น แบบ ฉบับ), versus=เวอรฺเซิส (ระหว่าง กับ), very=เวริ (อย่างมากมาย), veto=วีโธ (ปฏิเสธ ค้าน) via=ไวเออะ (โดย ทาง), vibration=ไวเบรชึน(การสั่นสะเทือน), victory=วิคเทอรี (ชัยชนะ), video=วิดีโอ(วีดีโอ), view=วิวจฺ (ความเห็น มุมมอง ทิวทัศน์), visa=วีเซอ (ตราประทับในหนังสือเดินทาง)

การฝึกออกเสียง v ในภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ในประโยค

หลังจากได้ฝึกออกเสียง v ในคำต่างๆแล้วลองมาฝึกเป็นประโยคเต็มๆกันบ้างครับ
1 The view from the scenic point of Biyoke sky tower is very beautiful.
เดอะ วิวจฺ ฟรอม เดอะ ซีนิค พอยทฺ อ็อฟ ไบหยก สไค ทาวเออะ อิซ เวริ บิวเท็อฟุล
(ทิวทัศน์ที่มองจากจุดชมวิวตึกไบหยกสวยงามมาก)

2 That man is a van driver.
แด็ท แมน อิซ อะ แวน ไดรฟฺเวอะ
(ชายคนนั้นเป็นคนขับรถตู้)

3 I love vanilla ice cream very much.
ไอ เลิฟวฺ เวอะนีลเลอะ ไอซฺครีม เวริ มัช
(ฉันชอบไอซ์ครีมรสวนิลามาก)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment