Monday

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีชายแดนบางส่วนติดกับประเทศไทยและเป็นประเทศสมาชิกที่ร่วมกันก่อตั้งประชาคมอาเซียนมาด้วยกัน ด้วยความที่มีชายแดนติดกันทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดสนิทสนมไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน เปรียบได้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับภาคตะวันตกของลาวที่ประชาชนของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกันมาช้านานแม้จะมีแม่น้ำโขงกั้นเขตแดนระหว่างกันเอาไว้ก็ตาม นอกจากนี้ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าพอสมควรในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ผู้เขียนจึงถือโอกาสนี้นำเสนอเรื่องราวของประเทศมาเลเซียผ่านบทความสนทนาภาษาอังกฤษ หวังจะให้ผู้อ่านได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษไปด้วยและรู้เรื่องราวของประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเราไปด้วยครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศมาเลเซีย
คู่สนทนา Could you tell me what type of Malaysian government is?
คุด ยู เทล มี ว็อท ไทพฺ อ็อฟ มาเลเซียน กัฟวึมึนทฺ อิซ?
(ประเทศมาเลเซียมีรูปแบบการปกครองแบบไหนครับ?)

ชาวมาเลเซีย Our country is a federal constitutional monarchy.
อาวเออรฺ คันทรี อิซ อะ เฟดเดอรัล คอนสติติวชึนแนล มารฺเนอรฺคี
(เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญแบบสหพันธรัฐครับ)

คู่สนทนา Who is the prime minister of Malaysia?
ฮู อิซ เดอะ ไพรมฺ มินิสเตอรฺ อ็อฟ มาเลเซีย?
(ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียครับ?)

ชาวมาเลเซีย He is Mr. Najib Rasak.
ฮี อิซ มิสเตอรฺ นาจิบ ราซัค
(คุณ นาจิบ ราซัค ครับ)

คู่สนทนา What languages are spoken in Malaysia?
ว็อท แลงเกว็จเจ็ส อารฺ สโปคคึน อิน มาเลเซีย?
(ผู้คนในมาเลเซียพูดภาษาอะไรกันบ้างครับ?)

ชาวมาเลเซีย Many languages are used here, but Malaysian language, better known as Bahasa Malasia is the official language and is spoken by most of people.
แมนนี แลงเกว็จเจ็ส อารฺ ยูสทฺ เฮียรฺ บัท มาเลเซียน แลงเก็วจ เบทเทอะ โนวฺน แอ็ส บาฮาซา มาเลเซีย อิซ ดิ อ็อฟฟิเชียล แลงเกว็จ แอนดฺ อิซ สโปคคึน ไบ โมสทฺ อ็อฟ พีเพิล 
(ในมาเลเซียมีภาษาพูดมากมายแต่ภาษามาเลเซียหรือที่เรียกกันว่าบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาทางการและพูดกันมากที่สุดที่นี่ครับ)

ชาวมาเลเซีย English is the second one here and it is also used as some official objectives such as the medium of teaching for some subjects in the public schools.
อิงลิช อิซ เดอะ เซ็คเคินดฺ วัน เฮียรฺ แอนด อิท อิซ ออลโซ ยูสดฺ แอ็ส ซัม อ็อฟฟิเชียล อ็อบเจ็คทิฟวฺสฺ ซัช แอ็ส เดอะ มีเดียม อ็อฟ ทีชชิง ฟอรฺ ซัม ซับเจ็คทฺส อิน เดอะ พับบลิค สคูลสฺ
(ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่พูดกันที่นี่และยังใช้ในวัตถุประสงค์ทางการบางอย่างเช่นการเรียนการสอนบางวิชาในโรงเรียนรัฐบาล)

ชาวมาเลเซีย Apart from above mentioned, there are also more than 100 languages spoken in different parts of the country.
อพารฺท ฟรอม อบัฟวฺ เมนชึนดฺ แดรฺ อารฺ ออลโซ มอรฺ แด็น วันฮันเดร็ด แลงเกว็จเจ็ส สโปคคึน อิน ดิฟเฟอเรนทฺ พารฺทส อ็อฟ เดอะ คันทรี
(นอกจากนี้ยังมีภาษาอื่นๆอีกกว่า 100 ภาษาที่พูดกันตามส่วนต่างๆของประเทศ)

คู่สนทนา The Malaysia’s capital city is Kuala Lumpur, isn't it?
เดอะ มาเลเซียสฺ แคพพิทัล ซิตี อิซ กัวลา ลัมเปอรฺ อิซซึนทฺ อิท?
(เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียคือ นครกัวลาลัมปาร์ใช่หรือเปล่าครับ?)

ชาวมาเลเซีย Yes, it is.
เย็ส อิท อิซ
(ถูกต้องแล้วครับ)

คู่สนทนา What about the official name of Malaysia?
ว็อท อเบาทฺ ดิ อ็อฟฟิเชียล เนม อ็อฟ มาเลเซีย?
(แล้วชื่อทางการของประเทศมาเลเซียชื่ออะไรครับ?)

ชาวมาเลเซีย  Malaysia.
มาเลเซีย
(ก็ชื่อประเทศมาเลเซียนั่นแหละครับ)

คู่สนทนา What cities or places in Malaysia should people not miss visiting?
ว็อท  ซิตีสฺ ออรฺ เพลสเส็ส อิน มาเลยฺเซีย ชุด พีเพิล น็อท มิส วิสิทติง?
(เมืองหรือสถานที่ไหนบ้างในมาเลเซียที่ผู้คนไม่ควรพลาดไปเยือน?)

ชาวมาเลเซีย Kualar Lumpur is the federal capital and most populous city of Malaysia with its marvelous building called “The Petronas Tower” or “The Petronas Twin Towers” They ranked the tallest building in the world from 1998-2004.
กัวลารฺ ลัมเปอรฺ อิซ เดอะ เฟ็ดเดอรัล แค็พพิทัล แอนดฺ โมสทฺ ป็อปปิวลึส ซิตี อ็อฟ มาเลเซีย วิดฬฺ อิทสฺ มารฺเว็ลลึส บิลดิง คอลดฺ เดอะ ปิโตรนัส เทาเออะ ออรฺ เดอะ ปิโตรนัส ทวิน เทาเออะ เดยฺ แรงคฺท เดอะ ทอลเล็สทฺ บิวดิง อิน เดอะ เวิรฺล ฟรอม ไนนฺทีน ไนนฺติเอท ทู ทูเทาซันดฺโฟรฺ
(กัวลาร์ลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดในมาเลเซียก็ว่าได้ประกอบกับตึกแฝดมหัศจรรย์ที่เรียกว่า หอคอยปิโตรนัส หรือ ตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเคยติดอันดับตึกสูงที่สุดในโลกเมื่อปี ค.1998-2004ก็ตังอยู่ที่นี่)

ชาวมาเลเซีย Legoland Malaysia, located in Johor is the sixth Legoland theme park in the world and the first one in Asia. This park was officially opened by Sultan Ibrahim Ismail, Sultan of Johor on September 22, 2012.
ลีโกแลนดฺ มาเลเซีย โลเคททิด อิน ยะฮอรฺ อิซ เดอะ ซิกซฺท ลีโกแลนดฺ ทีม ปารฺค อิน เดอะ เวิรฺล แอนดฺ เดอะ เฟิรฺสทฺ วัน อิน เอเชีย ดิส ปารฺค ว็อซ อ็อฟฟิเชียลลิ โอเพนดฺ ไบ ซุลลตาน อิบราฮิม อิสมาอีล ซุลลตาน อ็อฟ ยะฮอรฺ ออน เซ็พเทมเบอรฺ ทเว็นติเซ็คคึนทฺ ทูเทาซันดฺทเว็ลวฺ
(ลีโกแลนด์มาเลเซียอยู่ในรัฐยะฮอร์ถือเป็นสวนสาธารณะลีโกแลนด์อันดับหกของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียซึ่งได้รับเกียรติจากสุลต่าน อิบรอฮิม อิสมาแอลมาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2012)

ชาวมาเลเซีย Sunway Lagoon located in Petaling Java is the amusement park officially opened by the former Prime Minister Tun Mahathir bin Mohamad on April 29, 1993. It consists of the water park and the adjacent dry park with the world largest wave pool, about 13,000 square meters.
ซันเวยฺ ลากูน โลเคททิด อิน เปตาลิง จาวา อิซ ดิ อมิวสฺมึนทฺ ปารฺค อ็อฟฟิเชียลลิ โอเพนดฺ ไบ เดอะ ฟอรฺเมอรฺ ไพรมฺ มินิสเตอ ตุน มฮาธิร บิน โมฮัมมัด ออน เอพริล ทเว็นติไนนฺท ไนนฺทีนไนนฺทิธรี อิท คอนซิสทฺส อ็อฟ เดอะ วอรฺเทอะ ปารฺค แอนดฺ ดิ อะเจเซินทฺ ดราย ปารฺค วิดฬฺ เดอะ เวิรฺล ลารฺจเจ็สทฺ เวฟวฺ พูล อเบาทฺ เทอรฺทีน เทาซันดฺ สแควรฺ มีเตอะสฺ
(ซันเวย์ ลากูนตั้งอยู่ในเปตาลิง ชวา เป็นสวนสนุกที่ได้รับเกียรติจากอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ตุน มหาเธร์ บิน โมฮัมมัด มาเปิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 1993 สวนสนุกแห่งนี้ประกอบด้วยสวนน้ำและสวนบนดินที่อยู่ติดกันอีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำโต้คลื่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกกินเนื้อที่ประมาณ 13,000 ตาราเมตรทีเดียว)

ชาวมาเลเซีย The Cameron Highlands is another very beautiful place situated in the valley. This marvelous tourist attraction was discovered by William Cameron in 1885. The plateau is famous for its cool weather, orchards, waterfalls, farmlands, rivers, lakes, wildlife, golf courses, hotels, Land Rovers, museum and its aborigines, so it is another place where ones should not miss visiting.
เดอะ คาเมรอน ไฮทฺแลนดฺส อิซ อนัทเธอะ เวริ บิวเต็อฟุล เพลส ซิทจิวเอททิด อิน เดอะ แวลลิ ดิส มารฺเวลึส ทัวริสทฺ อแทรคชึน ว็อซ ดิสคัฟเวอรฺด ไบ วิลเลียม คาเมรอน อิน เอททีนเอททิไฟฟฺว เดอะ แพลทโท อิซ เฟมึส ฟอรฺ อิทสฺ คูล เว็ทเธอะ ออรฺชารฺดสฺ วอเทอะฟอลสฺ ฟารฺมแลนดฺส ริฟเวอะ เลคสฺ ไวลดฺไลฟวฺ กอลฺฟ คอรฺสเส็ส โฮเทลสฺ แลนด โรเวอรฺ มิวเซียม แอนดฺ อิทสฺ อบอริจึนสฺ โซ อิท อิซ อนัทเธอะ เพลส แวรฺ วันสฺ ชุด น็อท มิส วิสิทติง
(คาเมรอนไฮแลนด์เป็นสถานที่สวยสดงดงามอีกแห่งหนึงตั้งอยู่กลางหุบเขาสูง สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าอัศจรรย์นี้ค้นพบโดยวิลเลียม คาเมรอนในปี 1885 ที่ราบสูงแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือขึ้นชื่อของอากาศที่เย็นสบาย สวนผลไม้ น้ำตก ไร่นา แม่น้ำ ทะเลสาป สัตว์ป่า สนามกอล์ฟ โรงแรม แลนด์โรเวอร์ พิพิธภัณฑ์ และชาวพื้นเมือง ที่นี่จึงเป็นอีกทีหนึ่งที่ผู้มาเยือนมาเลเซียไม่ควรพลาด)

คู่สนทนา I would like to try Malaysian food. Could you suggest one?
ไอ วุด ไลคฺ ทู ไทรยฺ มาเลเซียน ฟูด คุด ยู ซักเจสทฺ วัน?
(ผมอยากทานอาหารมาเลเซียดูบ้าง คุณช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ?)

ชาวมาเลเซีย Yes, definitely. Nasi lemak considered as the national food of Malaysia is a rice dish cooked in coconut milk and originally wrapped with banana leaf. This kind of food is usually served with fried anchovies, fried peanut, boiled eggs, cucumber and Sambal (one kind of chili sauce).
เย็ส เด็ฟฟิเน็อทลิ นาซิ เลอมัค คอนซิดเดอดฺ แอ็ส เดอะ เนชึนนัล ฟูด อ็อฟ มาเลเซีย อิซ อะไรซฺ ดิช คุกทฺ อิน โคโคนัท มิลคฺ แอนดฺ อะริจจะนัลลิ แรพทฺ วิดฬฺ บานานา ลีฟ ดิส ไคนดฺ อ็อฟ ฟูด อิซ ยูสชวลลิ เซิรฺฟดฺ วิดฬฺ ไฟรดฺ แอนเชอะวีสฺ ไฟรดฺ พีนัท บอยลฺด เอกสฺ คิวคัมเบอรฺ แอนดฺ ซัมเบิล (วัน ไคนดฺ อ็อฟ ชิลลิ ซอส)
(ได้ครับ  นาซิเมอลักอาหารประจำชาติของมาเลเซีย คือข้าวที่หุงใส่น้ำกะทิซึ่งแบบดั้งเดิมจะห่อด้วยใบตอง อาหารชนิดนี้โดยทั่วไปจะรับประทานกับปลากระตักทอด (ทางภาคใต้ของไทยเรียกปลาจิ้งจั้ง) ถั่วลิสงทอด ไข่ต้ม แตงกวา และซัมบัล (ซ้อสพริกชนิดหนึ่ง)

คู่สนทนา What religions does people in Malaysia practice?
ว็อท รีลีจึนสฺ ดัดซฺ พีเพิล อิน มาเลเซีย แพรคทิส?
(ผู้คนในมาเลเซียนับถือศาสนาอะไรกันบ้างครับ?)

 ชาวมาเลเซีย In Malaysia, people have full freedom of religion and Islam is the state religion. About 61.3% of its people practice Islam, 19.8% practice Buddhism, 9.2% Christianity, 6.3% Hinduism and 1.3% practice Confucianism, Taoism and other traditional Chinese religions.
อิน มาเลเซีย พีเพิล แฮฟวฺ ฟุล ฟรีดอม อ็อฟ รีลีจึน แอนดฺ อิสลาม อิซ เดอะ สเตท ริลีจึน อเบาทฺ ซิกติวัน พอยทฺ ธรี เบอรฺเซ็นตฺ อ็อฟ อิทสฺ พีเพิล แพร็คทิส อิสลาม ไนนฺทีน พอยทฺ เอท เปอรฺเซ็นตฺ แพร็คทิส บุดดิสซึม ไนนฺ พอยทฺ ทู เปอรฺเซ็นตฺ คริสเทียเน็อทิ ซิกซฺ พอยทฺ ธรี เปอรฺเซ็นตฺ ฮินดูอิซซึม แอนดฺ วัน พอยทฺ ธรี เปอรฺเซ็นตฺ แพร็คทิส คอนฟูชีนิสซึม เธาอิซซึม แอนดฺ อัทเธอรฺ แทรดดิชึนนัล ไชนีส รีลีจึนสฺ
(ในมาเลเซีย ผู้คนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเต็มที่ มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ โดยมีชาวมุสลิมประมาณ 61.3% ชาวพุทธ 19.8% ชาวคริสต์ 9.2% ชาวฮินดู 6.3% ที่เหลือประมาณ 1.3% นับถือลัทธิขงจื๊อ เต๋าและอื่นๆตามประเพณีของชาวจีน)

คำทักทายและศัพท์ภาษามาเลเซียที่น่าสนใจ
1 Selamat pagi
เซอลามัต ปากี
(อรุณสวัสดิ์)
2 Selamat tengahari
เซอลามัต เตองาฮารี
(สวัสดี (ตอนเที่ยงวัน)
3 Salamat tinggal
ซาลามัต ติงกัล
(ลาก่อน)
4 Selamat jalan
ซาลามัต จาลัน
(ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)
5 Selamat datang
ซาลามัต ดาตัง
(ยินดีต้อนรับ ขอต้อนรับ)
6 Apa khabar?
อาปา คาบาร
(สบายดีไหม?)
7แซฮัต
(สบายดี)
8 เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
ยินดีที่ได้รู้จัก
9 เซอลามัต ติดูร
(นอนหลับฝันดี)
10 เบอรจุมปา ลากิ
(พบกันใหม่)
11 ยา
(ใช่)
12 ทีแด๊ก/บูกัน
(ไม่ใช่)
13 ทีแด๊ก อาปาอาปา
(ไม่เป็นไร)

No comments:

Post a Comment