Monday

เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การพูดภาษาอังกฤษจะมีแบบแผนเฉพาะของภาษาอังกฤษซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ความแตกต่างที่ต้องระลึกถึงและให้ความสำคัญอยู่เสมอคือภาษาอังกฤษจะเน้นที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่งของคำเสมอแต่จะไม้เน้นเสียงติดกันสองพยางค์ ภาษาอังกฤษจะไม่ให้ความสำคัญกับการออกเสียงวรรณยุกต์และสระ แต่จะให้ความสำคัญกับการเน้นที่พยางค์หนึ่งพยางค์ใดของคำ ให้จำง่ายๆว่าพยางค์ที่เน้นจะลากเสียงยาว ส่วนพยางค์ที่ไม่เน้นจะออกเสียงสั้นๆหรือเบาๆจนบางทีแทบจะไม่ได้ยินเสียงในพยางค์ที่ไม่เน้นเลยก็มี
เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าสระในภาษาอังกฤษจะออกเสียงไม่ตายตัวเหมือนกับภาษาไทยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องเน้นเสียงที่พยางค์หนึ่งพยางค์ใดมากกว่า พูดง่ายๆก็คือขอให้เน้นเสียงให้ถูกพยางค์ไว้ก่อนส่วนสระอาจเป็น อา ออ โอ ก็ไม่สำคัญนัก ขอเพียงอย่าให้ห่างไกลกันมากก็พอ ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาษาอังกฤษ แต่บางทีเราคนไทยอาจไม่ชินกับการเน้นเสียงที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่งอย่างภาษาอังกฤษก็เลยไม่ถนัด เพราะเราให้ความสำคัญกับการสะกดคำ เรื่องของสระและการออกเสียงวรรณยุกต์มากกว่า เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะฝึกพูดภาษาอังกฤษท่านต้องเปิดพจนานุกรมบ่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าคำที่จะพูดเน้นเสียงตรงพยางค์ไหน  

นอกจากนี้อยากจะบอกแก่ท่านที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษว่าอย่าเพิ่งท้อเมื่อท่านฝึกพูดตอนแรกแล้วพูดไม่ออกนึกคำที่จะใช้พูดไม่ออก เรียบเรียงประโยคไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำไหนขึ้นต้นก่อนดี หรือบางท่านอาจฟังคู่สนทนาไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด บางทีที่เป็นแบบนี้เพราะแน่นอนล่ะเราเพิ่งเริ่มฝึกและภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาของเรา และก็อาจเป็นไปได้ว่าเราเกร็งเกินไป ผู้เขียนอยากให้ท่านทำตัวสบายๆเมื่อเิริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษพยายามค่อยๆฝึก ค่อยๆพูดไปโดยอาจจะเริ่มจากคำง่ายๆสั้นๆก่อน อาจจะเริ่มจากคำนามและตามด้วยคำกริยา หรือพูดคำกริยาคำเดียวสั้นๆก่อนแล้วค่อยฝึกพูดประโยคยาวๆ สำหรับการฟังก็ฝึกฟังให้เป็นประจำสม่ำเสมอ อาจจะฝึกฟังจากบทสนทนาในอินเตอร์เน็ตหรือฟังข่าวภาคภาษาอังกฤษเพราะในปัจจุบันมีสื่อต่างๆให้เราเลือกเรียนมากมายครับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้ามาฝึกพูดผ่านบทสนทนาในโอกาสต่างๆได้ที่นี่ เราจะทยอยนำบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆมาลงไว้ให้ท่านฝึกด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินครับ

บทความอื่นๆที่เกี่ยวกับการเทคนิคการฝึกพูดภาษาอังกฤษ
เรียนพูดภาษาอังกฤษก่อนจะฝึกพูดภาษาอังกฤษต้องทำความเข้าใจก่อน
ก่อนพูดภาษาอังกฤษต้องออกเสีียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษให้ถูกก่อน
เทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ
จะเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างไรดี
การพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาตอนที่ 1
ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยประโยคคำถามง่ายๆ
เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน

บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment