Friday

จะเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างไรดี?


หลังจากท่านได้รู้แล้วว่าพยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไรบ้าง ขั้นต่อไปก็ให้ศึกษาเรื่องคำศัพท์ หลายคนอาจสับสนไม่รู้จะเริ่มจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนดี เพราะในภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์เยอะแยะมากมายไปหมด ถ้าท่านมีปัญหาดังกล่าวให้ท่านคิดถึงคำศัพท์ที่ท่านต้องใช้ในชีวิตประจำวันก่อนเป็นอันดับแรก ยกตัวอย่างเช่นเมื่อท่านอยู่ที่บ้านในบ้านของท่านมีสิ่งของอะไรอยู่บ้าง ให้ท่านนึกชื่อสิ่งของในบ้านท่านเป็นภาษาอังกฤษหรือชื่อศักดิ์ของคนในบ้าน ให้ท่านฝึกพูดคำศัพท์เกี่ยวกับคนในบ้านท่านเป็นภาษาอังกฤษ เช่น พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา หรือ ลูกๆของท่าน เมื่อท่านเดินทางไปทำงานบนท้องถนนท่านพบเห็นอะไรบ้างให้นึกสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่งเสียงสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ  เมื่อท่านไปถึงที่ทำงานให้นึกหรือเปล่งเสียงสิ่งที่ท่านพบเจอที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ หรือเมื่อท่านออกมาข้างนอกสิ่งต่างๆบนพื้นดิน บนท้องฟ้าให้ท่านนึกหรือเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างศัพท์ใกล้ตัวที่ท่านอาจนำมาใช้ฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ในขั้นต้น
สิ่งทีอยู่ในบ้านของท่าน เช่น
bed=เบด (เตียง), pillow=พิลโละ (หมอน), blanket =แบลงคิท (ผ้าห่ม), door=ดอรฺ (ประตู), เป็นต้น

2 ญาติ พ่อ แม่ และพี่น้องของท่าน เช่น
father=ฟาเธอะ (พ่อ), mother=มาเธอะ (แม่), grandfather=แกรนดฺฟาเธอะ (ปู่ ตา), grandmother=แกรนดฺมาเธอะ (ย่า ยาย) เป็นต้น

3 สิ่งที่อยู่บนท้องถนน เช่น
car=คารฺ (รถยนต์), motorcycle=มอเตอไซเคิล (รถมอเตอร์ไซ), bicycle=ไบซิเคิล (รถจักรยาน), traffic jam=ทราฟฟิค แจม (รถติด) เป็นต้น

4 สิ่งที่อยู่ในที่ทำงาน เช่น
co-worker=โคเวิร์คเคอะ(ผู้ร่วมงาน),manager=แมนนิจเจอะ(ผู้จัดการ), computer=คอมพิวเทอะ (เครื่องคอมพิวเตอร์) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอีกมากมายที่ท่านต้องพบเจอและท่านสามารถค้นหาคำศัพท์เหล่านั้นได้ในดิกชันนารีในขั้นแรกพอเห็นสิ่งต่างๆก็ให้นึกชื่อสิ่งเหล่านั้นในภาษาอังกฤษก่อนอย่างที่บอก การทำอย่างนี้อย่างน้อยๆก็จะเป็นการเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษให้ท่านไปในตัวและทำให้ท่านคุ้นเคยกับชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่ท่านจะฝึกพูดเป็นประโยคต่อไป

หลังจากนั้นให้ท่านแยกเป็นชื่อหรือนาม และอาการหรือกริยา เช่น ตอนนี้ท่านกำลังขับรถไปทำงาน ลองนึกหรือเปล่งเสียงประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษดู หรือท่านอาจกำลังคุยโทรศัพท์ก็ให้นึกการกระทำของท่านออกมาเป็นภาษาอังกฤษดูว่าจะได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่น
1. I am driving to work.
ไอ แอม ไดรฟฺวิง ทู เวิรฺค
(ผมกำลังขับรถไปทำงาน)

2. I am talking on the phone.
ไอ แอม ทอลฺคคิง ออน เดอะ โฟน
(ผมกำลังคุยโทรศัพท์อยู่)

 เมื่อท่านฝึกพูดอย่าเพิ่งกังวลว่าจะถูกหรือผิด ขอให้ท่านทำอย่างที่บอกไปก่อนเพื่อเตรียมพร้อมในการพูดภาษาอังกฤษให้เป็นประโยคยาวขึ้นในขั้นต่อไป ถ้าท่านนึกสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ไม่ออกหรือไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรก็ลองเปิดพจนานุกรมไทย อังกฤษดูซึ่งเดี๋ยวนี้หาได้ไม่ยากเพราะในสื่ออินเตอร์เน็ตมีสิ่งเหล่านี้มากมายท่านสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษไดอย่างเต็มที่ ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับ

No comments:

Post a Comment