Wednesday

การออกเสียง P ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

การออกเสียง p ในภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นพยางค์หนึ่งของคำมีสองลักษณะได้แก่ เสียง p ตามปกติทั่วไปกับเสียง p ที่มี s นำ เสียง p ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันกล่าวคือ เสียง p ตามปกติจะออกเสียงเท่ากับ พ พาน หรือ ภ สำเภาในภาษาไทยส่วนเสียง p ที่มี s นำส่วนใหญ่จะออกเสียงได้เท่ากับป ปลาในภาษาไทย เมื่อท่านจะพูดหรืออ่าน เสียง p ให้ท่านประกบริมฝีปากบนล่างเข้าด้วยกันแล้วเม้มนิดๆแล้วพูดออกมาเป็นเสียง พ พาน หรือ ป ปลา ขึ้นอยู่กับ ไม่มี s นำ หรือมี s นำอักษร p ดังกล่าวครับ ลองมาฝึกออกเสียง p ทั้งสองลักษณะผ่านคำศัพท์และประโยคต่อไปนี้กันครับ

การออกเสียง P ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
1 ฝึกอกเสียง p ปกติทั่วไปที่ไม่มี s นำผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้ครับ
Pace=เพส (ก้าวท้าว), package=แพ็คเก็จ (หีบห่อ), paddle=แพ็ดเดิล (แจว พาย), page=เพจ (หน้า (สมุด หนังสือ), paid=เพด (จ่าย), pain=เพน (เจ็บปวด), paint=เพนทฺ (ทาสี), painting=เพนทิง (ภาพวาด), palace=พาเลส (พระราชวัง), pale=เพล (หน้าซีด,อ่อนจาง), pan=แพน (กะทะ), panda=แพนดา (หมีแพนด้า), paper=เพเพอะรฺ (กระดาษ), parade=พาเรด (เดินขบวน), parents=แพเรินสฺ (พ่อแม่), pardon=พาเดิน (ให้อภัย), parrot=แพรฺร็อท (นกแก้ว), part= พารฺท (ส่วน), pay=เพยฺ (จ่าย), peer=เพียรฺ (หรี่ตามอง), people=พีเพิลวฺ(ผู้คน), perfect=เพอรฺเฟ็คทฺ (สมบูรณ์), permit=เพอรฺมิท (อนุญาติ), persuade=เพอรฺเสวด (ชักชวน), pet=เพ็ท (สัตว์เลี้ยง),

2 ฝึกออกเสียง p ตามปกติทั่วไปที่ไม่มี s นำเมื่ออยู่ในประโยคครับ
2.1 She paced up and down outside the room for long.
ชี เพสทฺ อัพ แอนดฺ ดาวนฺ เอาทฺไซดฺ เดอะ รูม ฟอรฺ ลอง
(เธอเดินอยู่นอกห้องตั้งนาน)

2.2 The accusation from her manager makes her deeply pain.
ดิ อะคิวเซเชิน ฟรอม เฮอรฺ แมนเน็จเจอะรฺ เมคสฺ เฮอรฺ ดีพลิ เพน
(คำกล่าวหาจากผู้จัดการทำให้เธอปวดร้าวมากมายนัก)

2.3 Giant pandas are rare animals seen in China.
ไจแอนทฺ แพนดาสฺ อารฺ  แรรฺ แอนเน็อมอลสฺ ซีน อิน ไชนา
(หมีแพนด้าเป็นสัตว์หายากมีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศจีน)

3 ฝึกออกเสียง p เมื่อมีอักษร s นำผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้
Spa=สปา, space=สเปซ (ที่ว่าง อวกาศ), spare=สแปรฺ (ไม่ได้ใช้ ว่าง), speak=สปีค (พูด), special=สเปเชียล (พิเศษ), speed= สปีด (ความเร็ว), spell=สเปล (สะกด), spend=สเป็นดฺ (ใช้ (เงิน เวลา), spicy=สไปซิ (เผ็ด), spider=สไปเดอะรฺ (แมงมุม), spill=สปิล (หก ทำหก), spin=สปิน (หมุน ปั่น), spiral=สไปรัล (ลักษณะก้นหอย), spirit=สปิริต (จิตวิญญาณ), split=สปลิท (แตก แยกออก), splash=สแปลช (สาด กระเซ็น), sponsor=สปอนเซอะรฺ(ผู้อุปการะคุณ), spot=สป็อท (จุด รอยเปื้อน), sport=สปอรฺท (กีฬา), spray=สเปรยฺ (ฉีด พ่น), spread=สเปรด (แพร่ กระจาย), spring=สปริง (กระโดด ดีด), spy=สไป (สอดแนม จารชน),

4 ฝึกออกเสียง p ที่มี s นำเมื่ออยู่ในประโยค
4.1 This bed takes up too much space.
ดิส เบด เทคสฺ อัพ ทู มัช สเปส
(เตียงนี้กินเนื้อที่เยอะเกินไป)

4.2 She speaks Spanish fluently.
ชี สปีคสฺ สแปนนิช ฟลูเอ็นทฺลิ
(เธอพูดภาษาสเปนได้คล่อง)

4.3 Japanese food is not quite spicy.
แจแปนีส ฟูด อิซ น็อท ไควทฺ สไปซิ
(อาหารญี่ปุ่นไม่ค่อยเผ็ดเลย)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment