Friday

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เป็นตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยบทสนทนาจะเป็นไปในลักษณะที่ว่า เพื่อนร่วมงานขอให้เพื่อนร่วมงานด้วยกันพิมพ์รายงานหรือเอกสารต่างๆให้ หรือเจ้านายอาจสั่งให้พนักงานหรือเลขาฯส่วนตัวพิมพ์รายงานให้ซึ่งก็จะมีศัพท์ที่เกี่ยวกับการพิมพ์หรือการใช้เครื่องพิมพ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบของประโยคสนทนา เช่น แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรที่ใช้พิมพ์ ร่างเอกสารหรือรายงาน เป็นต้น ดูบทสนทนาต่างๆดังกล่าวได้ต่อไปนี้ครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

1 เจมส์ Catharine, could you please type this report for me? I need it finished before noon.
แคททรีน คุด ยู พลีส ไทพฺ ดิส รีพอรฺท ฟอรฺ มี? ไอ นีด อิท ฟินิชทฺ บีฟอรฺ นูน
(แคททรีน คุณช่วยพิมพ์รายงานนี้ให้ผมหน่อยนะครับ ผมต้องการให้เสร็จก่อนเที่ยง

แคทรีน Sure, Mister James. This is a rough draft, isn’t this?
ชัวรฺ มิสเตอรฺ เจมสฺ ดิส อิซ อะ รัฟ ดราฟทฺ อิซซึนทฺ ดิส?
(ได้ค่ะ คุณ เจมส์ นี่เป็นร่างคร่าวๆใช่ไหมคะ?)

เจมส์ Yes, this is.
เย็ส ดิส อิซ
(ใช่ครับ)

แคทรีน How would you like me to type it?
ฮาว วุด ยู ไลคฺ มี ทู ไทพฺ อิท?
(จะให้พิมพ์ยังไงคะ?)

เจมสฺ I would like to double space it so that I can correct it easily.
ไอ วุด ไลคฺ ทู ดับเบิล สเปส อิท โซ แด็ท ไอ แคน เคอเร็คทฺ อิท อีซิลิ
(ผมอยากให้มีช่องว่างมากกว่านี้สองเท่าผมจะได้แก้ไขได้สะดวกน่ะครับ)

แคทรีน What font would you like, sir?
ว็อท ฟอนตฺ วุด ยู ไลคฺ เซอรฺ
(ใช้ตัวหนังสือแบบไหนคะ?)

เจมส์ Times new roman, size 12.
ไทมฺ นิว โรมัน ไสซฺ ทเวล
(ไทมสฺ นิว โรมัน 12 ครับ)

แคทรีน  O.k. I will do that. Would you mind if I can finish it in the after noon but no later than 1 p.m?
โอ เค ไอ วิลวฺ ดู แด็ท วุด ยู ไมนฺด อิฟ ไอ แคน ฟินิช อิท อิน ดิ อาฟเทอะนูน บัท โน เลทเทอะ แด็น วัน พีเอ็ม
(ได้ค่ะฉันจะพิมพ์ตามนั้น ถ้าเสร็จหลังเที่ยงได้ไหมค่ะแต่ไม่เกินบ่ายโมงน่ะค่ะ)

เจมส์ No, I wouldn’t. Well just do it.
โน ไอ วุดดึนทฺ เวล จัสทฺ ดู อิท
(ได้ครับไม่มีปัญหา งั้นจัดการเลยแล้วกันครับ)

 

2 ตัวคุณ Would you mind typing this report for me?
วุด ยู ไม ไทพฺปิง ดิส รีพอรฺท ฟอรฺ มี?
(ช่วยพิมพ์รายงานนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ?)

คู่สนทนา No, not at all. Is it the final draft, sir?
โน น็อท แอ็ท ออล อิซ อิท เดอะ ไฟนัล ดราฟทฺ เซอรฺ?
(ได้ค่ะ ว่าแต่นี่เป็นงานที่ร่างไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ?)

ตัวคุณ Yes, it is.
เย็ส อิท อิซ
(ใช่ครับ)

คู่สนทนา Would you like it completed right now?
วุด ยู ไลคฺ อิท คอมพลีททิด ไรทฺ นาว?
(คุณต้องการให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยไหมคะ?)

ตัวคุณ No, but if you can it will be very good.
โน บัท อิฟ ยู แคน อิท วิลวฺ บี เวริ กุด
(ไมรีบขนาดนั้นครับแต่ถ้าได้ก็จะดีมาก)

คู่สนทนา O.k. I will do my best.
โอ เค ไอ วิลวฺ ดู ไม เบสทฺ
(ได้ค่ะ ฉันจะให้เสร็จเร็วที่สุด)

ตัวคุณ Many thanks.
แมนนี แฏงคฺส
(ขอบคุณมากครับ)

คู่สนทนา It’s my pleasure.
อิทซฺ ไม เพลเชอรฺ
(ยินดีค่ะ)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment