Saturday

การออกเสียง th ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

บทความเรื่องการออกเสียง th ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษาจะกล่าวถึงการออกเสียง th ที่เป็นเสียงพยางค์หนึ่งของคำซึ่งอาจจะอยู่พยางค์แรก พยางค์กลาง และพยางค์สุดท้ายของคำ และเกี่ยวเนื่องไปถึงการออกเสียงคำที่ลงท้ายหรือสะกดด้วย th ซึ่งจะมี th อยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางค์โดยทำหน้าที่เป็นตัวสะกด เสียง th ทั้งสองแบบนี้มีดังต่อไปนี้ครับ

การออกเสียง th เมื่อเป็นพยางค์หนึ่งของคำ
เสียง th ในภาษาอังกฤษเมื่อเป็นพยางค์หนึ่งของคำอาจเทียบได้กับ เสียง ด ต ฏ ท ธ หรือ ถ ผสม ส หรือ ซ เล็กน้อย เสียงนี้เป็นอีกเสียงหนึ่งที่คนไทยไม่คุ้นเคยเพราะไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย การที่จะออกเสียงนี้ได้ถูกต้องและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด ให้ท่านแลบลิ้นออกมาระหว่างฟันล่างกับฟันบนโดยใช้ฟันล่างและฟันบนขบลิ้นเบาๆแล้วจึงออกเสียง ด ต ฏ ท ธ หรือ ถ ผสม ส หรือ ซ เล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับคำศัพท์ว่าจะออกเสียงไหน พอท่านฟังเยอะ ๆอ่านเยอะๆ พูดเยอะๆ ท่านจะรู้เองว่าออกเสียงไหนผสม ส หรือจะผสม ซ แต่ก็เหมือนที่เคยกล่าวมาถ้าท่านวาง ปาก ลิ้นถูกก็ไม่ต้องกังวลมากนักว่าจะเป็นเสียงไหนในภาษาไทยเพราะเสียงจะกลมกลืนใกล้เคียงกันไปเองคือมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยครับ ลองฝึกออกเสียง th ที่เป็นพยางค์หนึ่งของคำโดยการวางปาก ลิ้น ฟัน เหมือนที่บอกผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้ครับ

Lethal=ลีเซิล (เป็นอันตรายถึงชีวิตได้) Mather=มาเธอะ (แม่) father=ฟาเธอะ (พ่อ) Thank you=แฏงคฺ กิวยฺ (ขอบคุณ), that=แด็ท (นั่น นั้น), thaw=ฏอวฺ (ละลาย), the=เดอะ (คำนำหน้านาม เดอะ), theatre=เธียเธอะ (โรงภาพยนต์ โรงละคร), their=แดรฺ (ของพวกเขา), them=เด็ม (พวกเขา), themselves=เด็มเซลฟฺวส (ตัวพวกเขาเอง), there=แดรฺ (ที่นั่น), these=ดีซ (เหล่านี้), they=เดยฺ (พวกเขา), thick=ธิค (หนา), thigh=ไธ (ขา), thin=ธิน (ผอม บาง), thing=ฏิงกฺ (สิ่ง สิ่งของ), think=ธิงคฺ (คิด), third=เธิรฺด (ที่สาม), thirsty=เธิรฺสที (กระหาย), this=ดิส (นี่ นี้), those=โดซ (เหล่านั้น), though=โด (แม้ว่า), thought=ต็อท (ความคิด), throat=โธรท (คอ หลอดอาหาร), throw=โธรวฺ (ขว้าง ปา ทิ้ง), thunder=ธันเดอะ (ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า), thus=ธัส (ดังนั้น)

ฝึกออกเสียง th ในภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ในประโยค
1 They built their house by themselves.
เดยฺ บิลทฺ แดรฺ เฮาสฺ ไบ เด็มเซลฟฺส
(พวกเขาสร้างบ้านกันเอง)

2 You are the third person arriving at the theatre.
ยู อารฺ เดอะ เติรฺด เพอรฺซึน อไรฟฺวิง แอ็ท เดอะ เธียรฺเธอะ
(คุณมาถึงโรงละครเป็นคนที่สาม)

3 I know you are thirsty so I bought this bottle of water for you.
ไอ โนวฺ ยู อารฺ เธิรฺสธิ โซ ไอ บ็อท ดิส บ็อทเทิล อ็อฟ วอเทอะ ฟอรฺ ยู
(ผมรู้ว่าคุณหิวน้ำเลยซื้อน้ำขวดนี้มาให้)

การออกเสียงคำที่ลงท้ายหรือสะกดด้วย th ในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
การออกเสียงคำที่มี th เป็นตัวสะกดหรือลงท้ายด้วย th ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ท่านอาจไม่ชินเพราะเสียงอย่างนี้ก็ไม่มีในภาษาไทยเช่นกันเนื่องจากภาษาไทยจะไม่ออกเสียงตัวสะกด สำหรับคำที่สะกดด้วย th เมื่อท่านได้พูด อ่าน หรือออกเสียงคำดังกล่าวแล้วให้ท่านแลบลิ้นออกมาเล็กน้อยระหว่างฟันบนและล่างแล้วให้พ่นลมออกมาด้วย แค่นี้ท่านก็จะออกเสียงนี้ในภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุดแล้วครับ คำที่สะกดด้วย th ในภาษาอังกฤษมีไม่เยอะแต่บางคำใช้บ่อยพอสมควร ลองฝึกออกเสียงคำและประโยคที่มีเสียง th เป็นตัวสะกดได้ต่อไปนี้ครับ

ฝึกออกเสียงคำที่ลงท้ายหรือสะกดด้วย th ในภาษาอังกฤษ
Bath=แบดฬฺ (อาบน้ำ อาบน้ำให้ (เด็ก)), bathtub=แบดฬฺ ทับ (อ่างอาบน้ำ), bathroom=แบดฬฺรูม (ห้องน้ำ), both=โบดฬฺ (คู่ สอง), breath =เบร็ดฬฺ (ลมหายใจ) faith=เฟดฬฺ (ศรัทธา เชื่อมั่น) with=วิดฬฺ (ด้วย กับ), fourth=ฟอรฺดฬฺ (อันดับที่ 4), fifth=ฟิฟฬฺ (อันดับที่ 5), sixth=ซิกสฺฬ (อันดับที่ 6) sunbathe=ซันเบดฬฺ (อาบแดด)

ฝึกออกเสียงคำที่ลงท้ายหรือสะกดด้วย th เมื่ออยู่ในประโยค
1 The police stop them from driving and order to do a breath test one by one.
เดอะ โปลิส สต็อพ เด็ม ฟรอม ไดรฟฺวิง แอนดฺ ออรฺเดอะ ทู ดู อะ เบร็ดฬฺ เทสทฺ วัน ไบ วัน
(ตำรวจสั่งให้พวกเขาหยุดรถและให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ทีละคน)

2 Every day, I have to bath my baby before having a bath.
เอ็ฟวฺริ เดยฺ ไอ แฮฟวฺ ทู แบดฬฺ ไม เบบิ บีฟอรฺ แฮฟวิง อะ แบดฬฺ
(ทุกวัน ผมต้องอาบน้ำให้ลูกก่อนที่ผมจะอาบน้ำ)

3 Let me go to the bathroom before going out with you.
เลท มี โก ทู เดอะ แบดฬฺรูม บีฟอรฺ โกอิง เอาทฺ วิดฬฺ ยู
(ให้ฉันได้เข้าห้องน้ำก่อนเถอะ ก่อนที่จะออกไปข้างนอกกับคุณ)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment