Friday

การออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย sion และ tion ในภาษาอังกฤษ

คำที่ลงท้ายด้วย sion และ tionในภาษาอังกฤษจะมีจังหวะจะโคนของการออกเสียงคล้ายกันกล่าวคือจะเน้นพยางค์ที่อยู่ข้างหน้าพยางค์ sion และ tion พูดง่ายๆก็คือให้ท่านเน้นและลากเสียงพยางค์ที่อยู่หน้าสองพยางค์ดังกล่าวให้ยาวกว่าพยางค์อื่นเพียงเท่านี้ท่านก็จะออกเสียงคำต่างๆดังกล่าวได้ถูกต้องและใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุดแล้ว

การออกเสียงคำในภาษาอังกฤษท่านไม่ต้องกังวลว่าจะใช้วรรณยุกต์อะไรกับพยางค์ไหน เพียงแต่แค่ให้รู้ว่าในคำนั้นๆจะต้องเน้นที่พยางค์ไหนก็พอ และให้รู้แค่ว่าพยางค์ที่จะเน้นต้องลากเสียงยาวกว่าพยางค์อื่นเสมอ หากท่านที่ฝึกภาษาอังกฤษใหม่ๆไม่ชินกับการออกเสียงแบบนี้ เสียงที่เน้นก็พอจะเทียบได้กับเสียง ตรี หรือเสียง โทนั่นเองครับ ส่วนพยางค์ที่ไม่เน้นก็จะออกเสียงสั้นไปเอง การออกเสียงอย่างนี้พยางค์ที่เหลือหรือคำนั้นๆก็จะออกเสียงถูกตามที่ควรจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ ดูการออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย sion และ tion ได้ต่อไปนี้ครับ

ฝึกออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย sion และ tion ผ่านคำศัพท์ต่อไปนี้
Accession=แอ็กเซซชึน (การดำรงตำแหน่ง การครองราชย์ การเพิ่มขึ้น),abbreviation=อะบรีวิเอชึน (การย่อ คำย่อ), abdication=แอ็บดิเคชึน (การสละตำแหน่ง), abrogation=เอ็บโบรเกชึน (การยกเลิก การเลิกล้ม), adaptation=อะแด็พเทชึน (การดัดแปลงให้เหมาะสม), administration=แอ็ดมิเนอสเตรชึน (การบริหาร การจัดการ), admission=อัดมีชชึน (การอนุญาตให้เข้า ค่าผ่านประตู การยอมรับผิด), affirmation=อะเฟิมเมชึน (การยืนยัน), appreciation=อะพริชิเอชึน (การสำนึกบุญคุณ), calculation=แคลคิวเลชึน (การคำนวณ), circulation=เซอคิวเลชึน (การหมุนเวียน), classification=คลาสซิฟิเคชึน (การจำแนกพวก) combination=คอมบิเนชึน (การรวมกัน), collection=คอลเลคชึน (การเก็บรวบรวม สิ่งที่สะสมไว้), compensation=คอมเพ็นเซชึน (การชดเชย), competition=คอมพิทีชึน (การแข่งขัน), composition=คัมโพซีชึน (การแต่ง (บทความ บทเพลง), comprehension=คอมพริเฮนชึน (ความเข้าใจ), concentration=คอนเซ็นเทรชึน (สมาธิ), concession=คอนเซ็ดซฺชึน (สัมปทาน), conclusion=คันคลูชึน (การสสิ้นสุดลง การลงความเห็น), consideration=คันซิดเดอเรชึน (การพิจารณา), reservation=ริเซอเวชึน (การสำรอง การจอง) เป็นต้น

ฝึกออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย sion และ tion ผ่านประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้
1 Ms. is the abbreviation for miss.
เอ็มเอ็ส อิซ ดิ อะบริวิเอชึน ฟอรฺ มิส
(เอ็มเอ็ส  ย่อมาจากมิส (นางสาว คุณ (ใช้เรียกนำหน้าชื่อผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน)

2 This is  the adaptation of desert species to the hot conditions.
ดิส อิซ ดิ อะแด็พเทชึน อ็อฟ เด็ทเสิรท สปีชีสฺ ทู เดอะ ฮ็อท เคินดิชึนสฺ
(นี่เป็นการปรับตัวต่อสภาพอากาศร้อนของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย)

3 she made an admission that she had done wrong.
ชี เมด แอน อัดมิสชึน แด็ท ชี แฮด ดัน รอง
(เธอสารภาพว่าทำผิด)

4 Jenny has room reservation at the hotel in Bangkok.
เจนนี แฮซ รูม ริเซอะเวชึน แอ็ท เดอะ โฮเทล อิน แบงคอก
(เจนนี่จองห้องโรแรมที่กรุงเทพไว้)

ข้อสังเกตสำหรับการออกเสียงคำที่ลงท้ายด้วย sion และ tion ในภาษาอังกฤษ
1 ทั้งสองพยางค์จะออกเสียงเป็น ชึน หรือเชินสั้นๆเสมอ
2 พยางค์ที่อยู่หน้าพยางค์ทั้งสองหรือพยางค์ที่เน้นจะออกเสียงเทียบได้กับเสียงโท หรือ ตรี ในภาษาไทย แต่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องวรรณยุกต์มากนักดังที่กล่าวมาแล้ว

3 นอกจากท่านจะได้เรียนรู้การออกเสียงอย่างถูกต้องแล้วท่านยังรู้หน้าที่ของคำอีกด้วย ว่าคำที่ลงท้ายด้วย sion และ tion เป็นคำนามทุกคำ
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment