Thursday

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกชนิดหนึ่งที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โรคนี้เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดยากพอสมควร เพราะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็น นิสัยการรับประทานอาหาร ความเครียด ความกดดันที่สั่งสมมานาน และสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย คงจะเป็นการดีไม่น้อยหากได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาการ วิธิรักษาและป้องกันโรคนี้ไปด้วยและฝึกพูดภาษาอังกฤษไปด้วยในเวลาเดียวกัน ดูบทสนทนาเรื่องราวต่างๆดังกล่าวได้ต่อไปนี้ครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อน
ตัวคุณ Hello Jim! Yesterday I saw you in the car from a distance.
เฮลโล  จิม! เย็สเทอะเดยฺ ไอ ซอวฺ ยู อิน เดอะ คารฺ ฟรอม อะ ดิสทึนสฺ
(สวัสดีจิม เมื่อวานผมเห็นคุณนั่งอยู่ในรถแต่ไกล)

Where were you going?
แวรฺ เวอรฺ ยู โกอิง?
(คุณกำลังจะไปไหนหรือ?)

คู่สนทนา I was going to see a doctor.
ไอ ว็อซ โกอิง ทู ซี อะ ด็อกเทอะ
(ผมกำลังไปหาหมอครับ)

ตัวคุณ Were you sick?
เวอรฺ ยู ซิค?
(ไม่สบายหรือครับ)

คู่สนทนา Yes, I was. I had severe acid reflux.
เย็ส ไอ ว็อซ ไอ แฮด แอน อัดซิด รีฟลักซฺ
(ใช่ครับ ผมป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน เมื่อวานอาการหนักมาก)

ตัวคุณ Oh! Sorry to hear that.
โอ ซอรฺริ ทู เฮียรฺ แด็ท
(เหรอครับ แย่จัง)

What are the symptoms?
ว็อท อารฺ เดอะ ซิมพฺเทิมสฺ?
(อาการเป็นอย่างไรบ้าง?)

คู่สนทนา I often feel a burning pain and discomfort moving from my stomach to abdomen and chest. Moreover, unfortunately sometime it feels like something sticking in my throat so I can hardly breathe. 
ไอ อ็อฟฟึน ฟีล อะ เบิรฺนนิง เพน แอนดฺ ดิสคัมฟอรฺท มูฟวิง ฟรอม ไม สตัมเมิค ทู แอ็บเดอเมิน แอนดฺ เชสทฺ มอรฺโอะเวอะรฺ อันฟอรฺชุนเน็ทลิ ซัมไทมฺ อิท ฟีลสฺ ไลคฺ ซัมธิง สติกกิง อิน ไม โธรท โซไอ แคน ฮารฺดลิ บรีดฬฺ
(ผมมักจะปวดแสบร้อนปวดร้อนและแน่นขึ้นมาจากกระเพาะ จนถึงท้องและช่วงอก บางครั้งแย่กว่านั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอุดในลำคอจนหายใจไม่ค่อยออกเลยล่ะ)

ตัวคุณ How did the doctor advise you?
ฮาว ดิด เดอะ ด็อกเทอะรฺ อัดไวสฺ ยู?
(แล้วหมอแนะนำว่าอย่างไรบ้างครับ?)

คู่สนทนา He told me that I should have easily digestible foods such as fish, some fruit and vegetables, but quit temporarily some that are difficult to digest and acidic such as beef, chicken, garlic, onion, orange, tomato etc.
ฮี โทลดฺ มี แด็ท ไอ ชุด แฮฟวฺ อีซิลี ไดเจ็สเท็อเบิล ฟูดสฺ ซัช แอ็ส ฟิช ซัมฟรุทสฺ แอนดฺ เว็จเท็อเบิลสฺ บัท ควิท เท็มโพราริลิ ซัม แด็ท อารฺ ดิฟฟิคัลทฺ ทู ไดเจ็สทฺ แอนดฺ อะซิดดิค ซัช แอ็ส บีฟ ชิคเคิน การฺลิค อันยัน ออเร็นจฺ โทแมโทะ อีทีซี
(หมอบอกว่าผมต้องรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่น ปลา  ผักและผลไม้บางชนิด แต่ให้งดอาหารที่ย่อยยากและมีกรดอย่างเนื้อวัว เนื้อไก่ กระเทียม หอม ส้ม มะเขือเทศ และอื่นๆจนกว่าจะหายจากอาการดังกล่าว)

He also advised that I stop spicy, fatty and strong flavor foods till the disease is cured.
ฮี ออลโซ อัดไวสทฺ  แด็ท ไอ สต็อพ สไปซิ แฟททิ แอนดฺ สตรอง เฟลเวอรฺ ฟูดสฺ ทิล เดอะ ดิซีส อิซ เคียวเออรฺดฺ
(หมอยังแนะนำว่าต้องงดอาหารรสเผ็ด อาหารมันๆ และอาหารรสจัดๆจนกว่าจะหาย)

ตัวคุณ He prescribed you some medicines, didn't he?
ฮี เพรสไครบฺด ยู ซัม เมดซึนสฺ ดิดดึนทฺ ฮี?
(แล้วหมอให้ยาอะไรมารับประทานบ้างหรือเปล่า?)

คู่สนทนา Yes he did. He said that it cannot be cured by only medicine, but I have to follow his advice strictly as well.
เย็ส ฮี ดิด  ฮี เซด แด็ท อิท แคนน็อท บี เคียวเออรฺดฺ ไบ โอนลิ เมดซิน บัท ไอ แฮฟวฺ ทู โฟลโลวฺ ฮิซ อัดไวสฺ  สตริคลิ แอ็ส เวล
(มีครับ หมอบอกว่าโรคนี้ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการกินยาอย่างเดียวแต่ต้องปฏิบัติตามที่หมอแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วย)

And another thing, he told me that I should try to avoid tension.
แอนดฺ อนัทเธอะ ฏิงคฺ ฮี โทลดฺ มี แด็ทไอ ชุด ไทรยฺ ทู อะวอยดฺ เท็นชึน
(และอีกอย่างหนึ่งหมอบอกให้ผมพยายามไม่เครียด)

ตัวคุณ I hope you get better soon.
ไอ โฮพ ยู เก็ท เบ็ทเทอะรฺ ซูน
(หวังว่าจะดีขึ้นในไม่ช้าครับ)

คู่สนทนา Thanks.
แธงคฺส

บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment