Monday

บทสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน ตอนการส่งจดหมายทวงถาม

บทสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงานตอนการส่งจดหมายทวงถามจะกล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการส่งจดหมาย หรือถ้าในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นการส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคหรือ อีเมลก็ได้ ซึ่งอาจเป็นการพูดคุยระหว่าง เจ้านายกับลูกน้อง ผู้จัดการกับเลขาฯ หรือแม้แต่เพื่อนพนักงานด้วยกันที่ขอความช่วยเหลือกันในเรื่องการส่งจดหมายก็เป็นไปได้เช่นกัน เช่นอาจให้ช่วยส่งจดหมายหรืออีเมลทวงถามเรื่องต่างๆกับคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจด้วยกัน เป็นต้น ดูตัวอย่างบทสนทนาดังกล่าวได้ต่อไปนี้ครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงานตอนการส่งจดหมายทวงถาม

ผู้จัดการ Jennifer,please just come in for a moment
เจนนิเฟอรฺ พลีส จัสทฺ คัม อิน ฟอรฺ อะ โมเมนทฺ
(เจนนิเฟอร์คุณช่วยเข้ามาในนี้หน่อยครับ)

เจนนิเฟอร์ Wait a minute please.
เว็ท อะ มินิท พลีส
(ค่ะ สักครู่ค่ะ)

เจนนิเฟอร์ What can I do for you, sir?
ว็อท แคน ไอ ดู ฟอรฺ ยู เซอรฺ
(มีอะไรให้ช่วยค่ะท่าน?)

ผู้จัดการ E-mail C Company, asking about the delay in its monthly installments.
อี เมล ซี คัมพะนี อัสกิง อะเบาทฺ เดอะ ดีเลยฺ อิน อิทสฺ มันทฺลิ อินสตอลเมินทฺส
(คุณช่วยส่งอีเมลไปบริษัทซีถามเรื่องการส่งสินค้าล่าช้าเดือนนี้หน่อยครับ)

เจนนิเฟอร์ To whom will I write this letter?
ทู ฮูม วิล ไอ ไรทฺ ดิส เล็ทเธอะ?
(จะให้จ่าน่าจดหมายถึงใครค่ะ?)

ผู้จัดการ Send to Mr. Jonathan.
เซนดฺ ทู มิสเตอรฺ โจนาธาน
(ถึงคุณ โจนาธานครับ)

เจนนิเฟอร์ O.K. I will type and e-mail it right now.
โอเค ไอ วิล ไทพฺ แอนดฺ อี เมล อิท ไรทฺ นาว
(ค่ะ ดิฉันจะพิมพ์และส่งไปเดี๋ยวนี้เลย)

ผู้จัดการ Don’t forget to send a demand letter if there is no nay answer from him within a week.
โดนทฺ ฟอรฺเก็ท ทู เซนดฺ อะ ดีแมนดฺ เลทเทอะ อิฟ แดรฺ อิซ โน เอนนิ อานสฺเซอรฺ ฟรอม ฮิม วิดฬธิน อะ วีค
(อย่าลืมส่งจดหมายทวงถามไปอีกทีหากไม่ได้รับคำตอบภายในหนึ่งสัปดาห์)

เจนนิเฟอร์ Yes, sir.
เย็ส เซอรฺ
(ค่ะท่าน)

ผู้จัดการ Thanks
แฏงคฺส
(ขอบคุณครับ)

เจนนิเฟอร์ It's my pleasure
อิทส ไม เพลเชอรฺ
(ยินดีค่ะ).

ประโยคอื่นๆที่อาจต้องใช้ในบทสนทนาเรื่องการส่งจดหมาย
Would you like me to check his accounts?
วุด ยู ไลคฺ มี ทู เช็ค ฮิซ อะเคาทฺส?
(จะให้ฉันตรวจดูบัญชีของเขามั้ยคะ?)

To whom will i write this letter?
ทู ฮูม วิลวฺ ไอ ไรทฺ ดิส เล็ทเธอะ?
(จะให้จ่าหน้าซองจดหมายถึงใครคะ?)

I will have it printed right now.
ไอ วิลวฺ แฮฟวฺ อิท พรินทิด ไรทฺ นาว
(ฉันจะพิมพ์เอกสารเดี๋ยวนี้เลยค่ะ)

Let me repeat your words.
เล็ท มี รี พีท ยัวรฺ เวิรดสฺ
(ขอฉันทวนคำพูดคุณอีกครั้งนะคะ)

Do you need to enclose the terms of contract?
ดู ยู นีด ทู เอ็นโคลส เดอะ เทิรฺมส อ็อฟ เคินแทรค?
(จะให้แนบสัญญาไปด้วยหรือเปล่าคะ?)

Let me turn/switch off the computer.
เล็ท มี เทิรฺน/สวิทชฺ อ็อฟ เดอะ คอมพิวเทอะ

(ให้ฉันปิดคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะ)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment