Friday

บทสนทนาภาษาอังกฤษการส่งพัสดุเอกสาร

การส่งพัสดุเอกสารมีอยู่เป็นประจำทุกวี่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนอย่างเช่นบริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือหน่วยงานภาครัฐตามสถานที่ราชการต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ศาลสถิตยุติธรรมต่างๆ และที่อื่นๆอีกมากมายเอามากล่าวกันไม่หมด แต่หากต้องมีภาษาอังกฤษมาเกี่ยวข้องกับงานด้านนี้เรานำบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากท่านแล้วครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการส่งพัสดุเอกสาร
เจ้านาย Don’t forget to send the package on the table to LMC company.
โดนทฺ ฟอรฺเก็ท ทู เซนดฺ เดอะ แพคเก็จจฺ ออน เดอะ เทเบิล ทู แอลเอ็มซี คัมพานี
(อย่าลืมส่งพัสดุบนโต๊ะไปให้บริษัทแอลเอ็มซีด้วยนะครับ)

พนักงาน Yes, sir
เย็ส เซอรฺ
(ค่ะ ท่าน)

Should  it be sent by express or regular mail sir?
ชุด อิท บี เซนทฺ ไบ เอ็กเพรส ออรฺ เร็กกิวลารฺ เมล เซอรฺ?
(ส่งธรรมดาหรือส่งด่วนค่ะท่าน?)

เจ้านาย They need it within next week, so by the regular mail is ok.
เดยฺ นีด อิท วิดฬธิน เน็กซฺ วีค โซ ไบ เดอะ เร็กกิวลารฺ เมล อิซ โอเค
(ทางบริษัทต้องการภายในอาทิตย์หน้า ส่งไปแบบธรรมดาก็ได้ครับ)

พนักงาน Certainly, sir.
เซอรฺเทนลิ เซอรฺ
(ค่ะ ท่าน)

เจ้านาย Oh! I forgot completely that the company are abroad.
โอ ไอ ฟอรฺก็อท คัมพลีทลิ แด็ท เดอะ คัมพานี อารฺ อะบรอด
(โอ ผมลืมเสียสนิทเลยว่าบริษัทนี้อยู่ต่างประเทศ)

พนักงาน If so, it is very  better it will be sent by air or express.
อิฟ โซ อิท อิซ เวริ เบ็ทเทอะ อิท วิลวฺ บี เซ็นทฺ ไบ แอรฺ ออรฺ เอ็กซฺเพร็ส
(ถ้าอย่างนั้นส่งทางอากาศหรือส่งด่วนดีกว่านะคะ)

เจ้านาย That’s very good idea and do whatever it should be done so that they can have it in time.
แด็ทสฺ เวริ กุด ไอเดีย แอนดฺ ดู ว็อทเอ็ฟเวอะ อิท ชุด บี ดัน โซ แด็ท เดยฺ แคน แฮฟวฺ อิท อิน ไทมฺ
(ดีมากถ้างั้นส่งอย่างไรก็ได้ให้เขาได้รับทันเวลาก็แล้วกัน)

พนักงาน Don’t worry boss, I will take care of it and do all my best.
โดนทฺ วอรฺริ บ็อซ ไอ วิลวฺ เทค แครฺ อ็อฟ อิท แอน ดู ออล ไม เบสทฺ
(ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะฉันจะจัดการให้เร็วที่สุด)

เจ้านาย Many thanks baby.
แมนนี แธงคฺส เบบี
(ขอบใจมากคนสวย)

ข้อสังเกตสำหรับบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการส่งพัสดุเอกสาร

ในประโยคสุดท้ายคำว่า baby ที่เจ้านายใช้กับพนักงานนั้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนรักกันแต่อย่างใดแต่เป็นสำนวนพูดหยอกล้อกันบ้างระหว่างเจ้านายกับลูกน้องหรือบางทีกับพนักงานด้วยกันเองก็ตามเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในที่ทำงานลงบ้างก็เท่านั้นเอง
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment