Wednesday

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการส่งแฟ็กซ์ในที่ทำงาน (Fax Sending)

การรับส่งแฟ็กซ์ในที่ทำงานเป็นงานประจำอีกอันหนึ่งที่พนักงานมักจะเจอะเจอและต้องปฏิบัติกันอยู่เกือบทุกวันเนื่องจากการรับส่งแฟ็กซ์เป็นการติดต่อที่รวดเร็วและมีเอกสารเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน แม้สมัยนี้มีอีเมล์และอินเตอร์เน็ตให้ใช้กันดาษดื่นทุกทั่วหัวระแหงก็จริง แต่การรับส่งแฟ็กซ์ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ด้วยเหตุผลอย่างที่บอกข้างต้นเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรับส่งข้อมูลอีกทั้งได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ต้องพิมพ์ออกมาดูอีกทีเหมือนการส่งจดหมายอิเล็คโทรนิค ดูบทสนทนาดังกล่าวได้ต่อไปนี้ครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการส่งแฟ็กซ์ในที่ทำงาน  (Fax Sending)
ผู้จัดการ Jessica, send this fax to Mr.  Bruse please.
เจ็สซิกา เซนดฺ ดิส แฟ็กซฺ ทู มิสเตอรฺ บรูซ พลีส
(เจ็สซิกา ช่วยส่งแฟ็กซ์นี้ไปให้คุณบรูซหน่อยครับ)

พนักงาน Yes, sir.
เย็ส เซอรฺ
(ค่ะ)

พนักงาน I am very sorry boss the fax line has been so busy for 20 minutes.
ไอ แอม เวริ ซอรฺริ บ็อส เดอะ แฟ็กซฺ ไลนฺ  แฮซ บีน โซ บีซิ ฟอรฺ ทเว็นทิ มินิทสฺ
(ขอโทษค่ะเจ้านายแฟ็กซ์สายไม่ว่างมายี่สิบนาทีได้แล้วค่ะ)

ผู้จัดการ Oh that is very bad. This fax is quite important and it has to be received before noon.
โอ แด็ท อิซ เวริ แบด ดิส แฟ็กซฺ อิซ ไควทฺ อิมพอรฺทึนทฺ แอนดฺ อิท แฮซ ทู บี รีซีฟดฺ บีฟอรฺ นูน
(โอแย่จัง แฟ็กซ์นี้สำคัญมากนะเขาต้องได้รับก่อนเที่ยวเสียด้วยซี)

ผู้จัดการ Why has it been busy for so long today?
วาย แฮซ อิท บีน บีซิ ฟอรฺ โซ ลอง ทูเดยฺ?
(วันนี้ทำไมแฟ็กซ์ช้าจัง?)

พนักงาน  I think it is because fax machines are very popular right now.
ไอ ธิงคฺ อิท อิซ บีคอซ แฟ็กซฺ แมชชีนสฺ อารฺ เวริ ป็อปปิวลารฺ ไรทฺ นาว
(อาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้คนส่งแฟ็กซ์กันเยอะนะค่ะ)

ผู้จัดการ  Please help me think how  to do this.
พลีส เฮลพฺ มี ธิงคฺ ฮาว ทู ดู ดิส
(ช่วยคิดกันหน่อยครับว่าจะทำอย่างไรดี)

พนักงาน I will try again in ten minutes, sir.
ไอ วิลวฺ ไทร อะเกน อิน เท็น มินิทสฺ เซอรฺ
(อีกสิบนาทีฉันจะลองดูอีกครั้งค่ะ)

ผู้จัดการ O.k. Do it again. However if it does not still work, just go and send it at the fax service out site.
โอเค ดู อิท อะเกน ฮาวเอ็ฟเวอรฺ อิฟ อิท ดัดซฺ น็อท สติล เวิรฺค จัสทฺ โก แอนดฺ เซ็นดฺ อิท แอ็ท ดิ แฟ็กซฺ เซอรฺวิซ เอา ไซทฺ
(ตกลงลองดูอีกที หากไม่ได้จริงๆก็ไปใช้บริการรับส่งแฟ็กซ์ข้างนอกเถอะ)

พนักงาน Yes, sir maybe i think so.
เย็ส เซอรฺ เมยฺบี ไอ ธิง โซ

(ค่ะท่าน ฉันก็คิดอยู่เหมือนกัน)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment