Tuesday

การพูดภาษาอังกฤษที่โรงภาพยนตร์ตอนที่1การพูดภาษาอังกฤษที่โรงภาพยนตร์ตอนที่1 เป็นตัวอย่างบทสนทนาระหว่างพนักงานขายตั๋วหนังกับลูกค้าที่จะมาดูหนังโดยเริ่มด้วยการทักทายจากพนักงานแล้วลูกค้าก็บอกความประสงค์ว่าจะซื้อตั๋วหนังเรื่องอะไร ตามด้วยการเลือกที่นั่งซึ่งมีสองแบบได้แก่แบบธรรมดากับแบบฮันนีมูน ดูเรื่องราวการสนทนาของพวกเขาได้ที่ประโยคด้านล่างครับ
 
การพูดภาษาอังกฤษที่โรงภาพยนตร์ตอนที่1
พนักงานขายตั๋ว Good afternoon, sir. Welcome to our theatre.
กุด อาฟเทอะนูน เซอรฺ เวลคัม ทู เอาเออร์ เธียเทอะ
(สวัสดีค่ะ โรงภาพยนตร์ของเรายินดีต้อนรับค่ะ)

ลูกค้า Two tickets for Transformers 4 at 2.30 o’clock please.
ทู ทิกคิทสฺ ฟอรฺ ทรานสฺฟอรฺเมอรฺส โฟรฺ แอ็ท ทู เธอรฺทิ โอ คล็อก พลีส
(ขอตั๋วหนังเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคสี่ รอบบ่ายสองโมงครึ่งสองใบครับ)

พนักงาน The screen is at the top of the monitor. Please choose your seats.
เดอะ สกรีน อิซ แอ็ท เดอะ ท็อป อ็อฟ เดอะ มอนิเทอะ พลีส ชูส ยัวรฺ ซีทสฺ
(ด้านบนนั้นคือจอภาพค่ะ เชิญเลือกที่นั่งของคุณได้เลยค่ะ)

ลูกค้า How are the blue and the red seat different?
ฮาว อารฺ เดอะ บลู แอนดฺ เดอะ เรด ซีท ดิฟเฟอรึนทฺ?
(ที่นั่งสีน้ำเงินกับสีแดงต่างกันอย่างไรครับ?)

พนักงาน The blue one is regular seat whereas the red one is honey moon seat, sir. A regular seat is 130 Baht each and a pair of honey moon seat is 300 Baht. I suggest that you should take a pair of honey moon seat so that you can sit closer to your girlfriend, sir. And if you choose a pair of honey moon seat, you will get a combo, including one extra large popcorn and two drink for free.
เดอะ บลู วัน อิซ เร็กกิวลารฺ ซีท แวรฺอัซ เดอะ เรด วัน อิซ ฮันนิ มูน ซีท เซอรฺ อะ เร็กกิวลารฺ ซีท อิซ วันฮันเดร็ด แอน เธอทิ บาท อีช แอนด อะ แพรฺ อ็อฟ ฮันนิ มูน ซีท อิซ ธรีฮันเดร็ด บาท ไอ ซักเจสทฺ แด็ท ยู ชุด เทค อะ แพรฺ อ็อฟ ฮันนิ มูน ซีท โซ แด็ท ยู แคน ซิท โคลสเซอะ ทู ยัวร เกิรฺลเฟรนดฺ เซอรฺ แอนดฺ อิฟ ยู ชูส อะ แพรฺ อ็อฟ ฮันนิ มูน ซีท ยู วิลวฺ เก็ท อะ ค็อมโบ อินคลูดดิง วัน เอ็กซฺตรา ลารฺจจฺ ป็อปคอรฺน แอนดฺ ทู ดริงคฺ ฟอรฺ ฟรี
(สีน้ำเงินเป็นเก้าอี้ธรรมดา ส่วนสีแดงเป็นเก้าอี้ฮันนีมูนค่ะ ที่นั่งธรรมดาราคาที่ละ 130 บาท ส่วนที่นั่งแบบฮันนี่มูนราคาคู่ละ 300 บาทค่ะ ดิฉันอยากแนะนำให้คุณเลือกที่นั่งแบบฮันนี่มูนค่ะเพราะจะได้นั่งใกล้ชิดกับแฟนคุณมากยิ่งขึ้นและหากคุณเลือกเก้าอี้แบบฮันนีมูน คุณยังจะได้รับชุดคอมโบฟรี 1 ชุดด้วยค่ะซึ่งมีป๊อปคอร์นใหญ่ 1 ที่และน้ำอีก 2 แก้วค่ะ)

ลูกค้า OK, I take a pair of honey moon seat.
โอเค ไอ เทค อะ แพรฺ อ็อฟ ฮันนิ มูน ซีท
(ตกลงครับ ผมเอาที่นั่งแบบฮันนี่มูน)

พนักงาน Would you like to pay by cash or credit card sir?
วุด ยู ไลคฺ ทู เพยฺ บาย แคชชฺ ออรฺ เครดิท การฺด เซอรฺ?
(จะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตดีค่ะ?)

ลูกค้า Cash. Here you are. 300 Baht.
แคชชฺ เฮียรฺ ยู อารฺ ธรีฮันเดร็ด บาท
(เงินสดครับ นี่ครับสามร้อยบาท)

พนักงาน Thank you, sir. These are your tickets and a combo, sir. Enjoy the movie.
แธงคฺ กิว เซอรฺ ดีซ อารฺ ยัวรฺ ทิกคิทสฺ แอนดฺ อะ ค็อมโบ เซอรฺ เอ็นจอยยฺ เดอะ มูฟฺวี
(ขอบคุณค่ะ นี่ตั๋วและชุดคอมโบค่ะดูหนังให้สนุกนะคะ)

บทสนทนาถัดไป

บทสทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment