Friday

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการไม่สบายและอารมณ์ต่างๆ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการไม่สบายและอารมณ์ต่างๆ กล่าวถึงความรู้สึกต่างๆของใครๆก็ตามที่แสดงออกมาหรือพูดออกมาว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรือรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งประโยคต่างๆเหล่านี้เรามักจะใช้พูดบอกกล่าวกันในระหว่างเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือพ่อแม่พี่น้องที่บ้านเมื่อพูดคุยสนทนากัน ดูตัวอย่างการพูดคุยประโยคลักษณะดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ครับ

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการไม่สบายและอารมณ์ต่างๆ
1 I don’t feel well today.
ไอ โดนทฺ ฟีล เวลวฺ ทูเดยฺ
(วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย)

2 She feels dizzy.
ชี ฟีลสฺ ดิซซิ
(หล่อนรู้สึกเวียนหัว)

3 I have a cold today.
ไอ แฮฟวฺ อะ โคดฺล ทูเดยฺ
(วันนี้ฉันเป็นหวัด)

4 He has a headache.
ฮี แฮซ อะ เฮดเอ็คชฺ
(เขาปวดหัว)

5 I have a fever.
ไอ แฮฟวฺ อะ ฟีเวอรฺ
(ฉันไม่สบาย)

6 I have a stomachache.
ไอ แฮฟวฺ อะ สตัมมัคเอ็คชฺ
(ผมปวดท้อง)

7 I have a toothache.
ไอ แฮฟวฺ อะ ทูทเอ็คชฺ
(ฉันปวดฟัน)

8 I have a sore throat.
ไอ แฮฟวฺ อะ ซอรฺ โธรท
(ผมเจ็บคอ)

9 You are tired.
ยู อารฺ ไทเอิด
(คุณเหนื่อย)

10 I am exhausted.
ไอ แอม เอ็กซฺซอสทิด
(ฉันเหนื่อยเหลือเกิน)

11 I am sleepy.
ไอ แอม สลีปปิ
(ฉันง่วงนอน)

12 He has a hangover.
ฮี แฮซ อะ แฮงโอะเวอรฺ
(เขาเมาค้าง)

13 He is angry.
ฮี อิซ แองกริ
(เขาโกรธ)

14 She is upset.
ชี อิซ อัพเซ็ท
(เธออารมณ์เสีย)

15 He is furious.
ฮี อิซ ฟิวเรียซ
(เขาอารมณ์ไม่ปกติ)

16 I can’t stand it.
ไอ คานทฺ สแตนดฺ อิท
(ฉันทนไม่ไหวแล้ว)

17 Jennifer is depressed.
เจนนิเฟอรฺ อิซ ดิเพร็สทฺ
(เจนนิเฟอร์เศร้าใจ)

18 She feels blue.
ชี ฟีลสฺ บลู
(เธอรู้สึกเศร้า)

19 She is very glad.
ชี อิซ เวริ แกลด
(เธอดีใจมาก)

20 I am glad to here that.
ไอ แอม แกลด ทู เฮียรฺ แด็ท
(ฉันดีใจที่ได้ยินเช่นนั้น)

21 He is happy.
ฮี อิซ แฮ็ปปิ
(เขามีความสุข)

22 He is satisfied.
ฮี อิซ แซททิสไฟดฺ
(เขาสบายใจจังเลย)

23 I am having fun.
ไอ แอม แฮฟวิง ฟัน
(ผมกำลังสนุกอยู่)

24 John is having a good time.
จอหฺน อิซ แฮฟวิง อะ กุด ไทมฺ
(จอห์นกำลังมีความสุข)

25 Have fun!
แฮฟวฺ ฟัน
(ขอให้สนุกนะ)

26 I am so glad.
ไอ แอม โซ แกลด
(ฉันดีใจมาก)

27 That is too bad.
แด็ท อิซ ทู แบด
(นั่นแย่มากเลย)

28 It is fun.
อิท อิซ ฟัน
(สนุกจริงๆเลย)

29 Our manager is in a bad mood today.
เอาเออรฺ แมนนิจเจอรฺ อิซ อิน อะ แบด มูด ทูเดยฺ
(วันนี้ผู้จัดการของเราอารมณ์ไม่ดี)

30 She is in a good mood.
ชี อิซ อิน อะ กุด มูด
(เธออารมณ์ดี)

31 She is in a bad mood now.
ชี อิซ อิน อะ แบด มูด นาว
(ตอนนี้เธออารมณ์เสีย)

32 She is short-tempered.
ชี อิซ ช็อรฺท เทมเปอรฺดฺ
(เธออารมณ์แปรปรวนง่าย)

33 He is touchy.
ฮี อิซ ทัชชิ
(เขาอารมณ์อ่อนไหวง่าย)

34 Don’t worry about me.
โดนทฺ วอรฺริ อะเบาทฺ มี
(อย่าห่วงฉันเลย)

35 Don’t take it seriously.
โดนทฺ เทค อิท ซีเรียสลิ
(อย่าถือสาเลย)

36 Cheer up!
เชียรฺ อัพ
(ร่าเริงหน่อย)

37 Never give up!
เน็ฟเวอะรฺ กิฟวฺ อัพ
(จงอย่าได้ยอมแพ้)

38 Hang in there.
แฮง อิน แดรฺ
(รอสักหน่อยนะ)

ข้อสังเกตประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการไม่สบายและอารมณ์ต่างๆ
1 ในกรณีที่พูดถึงความรู้สึกมักใช้ feel, verb to be  (is, am, are, was, were, been)เป็นภาคแสดงแล้วตามด้วยคำคุณศัพท์แสดงความรู้สึกต่างๆ
2 ในกรณีที่พูดถึงโรคหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยจะใช้ verb to have (have,has, had) เป็นภาคแสดงแล้วตามด้วย article a/an และชื่อโรคที่ไม่ร้ายแรง


บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment