Monday

ประโยคที่ลูกค้ามักถามเมื่อมารับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ตอนที่ 2

เมื่อลูกค้ามารับประทานอาหารที่ร้านอาหารนอกจากถามเรื่องที่ทางโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ ตรงนั้นตรงนี้ว่างไหมแล้ว ก็อาจจะถามเกี่ยวกับอาหารว่าที่ร้านอาหารมีอาหารประเภทไหนไว้บริการบ้าง มีเครื่องดื่มอะไรบ้างตลอดจนเมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วอาจถามทางไปห้องน้ำก็เป็นได้ ดูบทสนทนาการถามของลูกค้าดังกล่าวที่ร้านอาหารระหว่างลูกค้ากับพนักงานได้ต่อไปนี้ครับ

ประโยคที่ลูกค้ามักถามเมื่อมารับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ตอนที่ 2

ลูกค้า Do you have anything/something to eat this morning/today?
ดู ยู แฮฟวฺ เอ็นนีธิง/ซัมธิง ทู อีท ดิส มอรฺนิง/ทูเดยฺ?
(เช้านี้/วันนี้มีอะไรทานบ้างครับ?)

พนักงาน We have many dishes to be served and this is the menu, sir.
วี แฮฟวฺ แมนนี ดิชเช็ส ทู บี เซิรฺฟดฺ แอนดฺ ดิส อิซ เดอะ เมนู เซอรฺ
(เรามีอาหารไว้บริการมากมายค่ะเลือกได้จากเมนูเลยค่ะท่าน)

ลูกค้า Do you have anything/something to drink?
ดู ยู แฮฟวฺ เอ็นนีธิง/ซัมธิง ทู ดริงคฺ?
(มีอะไรดื่มบ้างครับ?)

พนักงาน Many things, please feel free to look at the menu, sir
แมนนี ธิงสฺ พลีส ฟีล ฟรี ทู ลุก แอ็ท เดอะ เมนู เซอรฺ
(มีมากมายครับลองดูเมนูเลือกตามสบายเลยครับท่าน)

ลูกค้า Can I have another spoon and fork?
แคน ไอ แฮฟวฺ อะนัทเธอะ สพูน แอนดฺ ฟอรฺค?
 (ขอช้อนกับซ้อมอีกคู่นะคะ?)

พนักงาน Certainly, madam. Moment please.
เซอรฺเทนลิ มาดาม โมเมนทฺ พลีส
(ครับคุณผู้หญิง รอสักครู่ครับ)

ลูกค้า Do you have any dry wine?
ดู ยู แฮฟวฺ เอ็นนี ดราย ไวนฺ?
(มีไวน์ที่ไม่หวานมากไหมครับ?)

พนักงาน Yes, we have.
เย็ส วี แฮฟวฺ
(มีครับ)

ลูกค้า What will we have for lunch?
ว็อท วิลวฺ วี แฮฟวฺ ฟอรฺ ลันชฺ?
(มีอาหารกลางวันอะไรให้เราทานบ้างครับ?)

พนักงาน There are many kinds of food ready to be served, sir.
แดรฺ อารฺ แมนนี ไคนฺดส อ็อฟ ฟูด เรดดิ ทู บี เซิรฺฟดฺ เซอรฺ
(มีอาหารมากมายพร้อมให้บริการครับท่าน)

ลูกค้า What any cocktail do you have?
ว็อท เอ็นนี ค็อกเทล ดู ยู แฮฟวฺ?
(คุณมีค็อกเทลอะไรบ้างครับ?)

ลูกค้า I would like to have a glass of wine.
ไอ วุด ไลคฺ ทู แฮฟวฺ อะ กลาส อ็อฟ ไวนฺ
(อยากได้ไวน์สักแก้วครับ)

พนักงาน Wait a moment please.
เว็ท อะ โมเมนทฺ พลีส
(รอสักครู่ครับ)

ลูกค้า What some dessert do you have?
ว็อท ซัม ดิเซิท ดู ยู แฮฟวฺ?
(มีของหวานอะไรบ้างครับ?)

พนักงาน A lot of them sir, such as been paste, sweet sticky rice with mango and dumplings in coconut cream.
อะ ล็อท อ็อฟ เด็ม เซอรฺ ซัช แอ็ส บีน เพสทฺ สวีท สติกกี ไรซฺ วิดฬฺ แมงโก แอนดฺ ดัมพลิงสฺ อิน โคโคนัท ครีม
(มีมากมายครับเช่น ขนมเม็ดขนุน ข้าวเหนียวมะม่วง และบัวลอย)

ลูกค้า Do you have chocolate cake?
ดู ยู แฮฟวฺ ช็อคเลิท เคก?
(มีช็อคโกแล็ตไหมครับ?)

พนักงาน Yes, we have.
เย็ส วี แฮฟวฺ
(มีครับ)

ลูกค้า What about kinds of vegetable?
ว็อท อะเบาทฺ ไคนฺดส อ็อฟ เว็จจฺเท็อเบิล?
(แล้วผักล่ะครับมีอะไรบ้าง?)

พนักงาน We have several kinds of them, such as cabbage, carrot, lettuce and mushroom.
วี แฮฟวฺ เซอเวอรัล ไคนฺดส อ็อฟ เด็ม ซัช แอ็ส แคบบิจ แครฺเริท เลทิส แอนดฺ มัชรูม
(มีหลายอย่างครับ เช่น กะหล่ำปลี หัวผักกาด ผักกาดหอม และ เห็ด)

ลูกค้า Do you have a complete meal?
ดู ยู แฮฟวฺ อะ คัมพลีท มีล?
(มีอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วไหมครับ?)

พนักงาน Yes, we have
เย็ส วี แฮฟวฺ
(มีครับ)

ลูกค้า Can you give me some ketchup, please?
แคน ยู กิฟวฺ มี ซัม เค็ทเชิพ พลีส?
ขอซอสมะเขือเทศด้วยนะคะ?

พนักงาน Wait for a minute.
เว็ท ฟอรฺ อะ มินิท
(คอยสักครู่ครับ)

ลูกค้า Could you please make it quick?
คุด ยู พลีส เมค อิท ควิก?
ช่วยทำเร็วๆหน่อยได้ไหมครับ?

พนักงาน OK. We will do all our best.
โอเค วี วิล ดู ออล อาวเออรฺ เบสทฺ
(ได้ครับเราจะทำให้เร็วที่สุด)

ลูกค้า Where is the toilet/restroom?
แวรฺ อิซ เดอะ ทอยลิท/เร็สทฺรูม?
(ห้องน้ำอยู่ทางไหนครับ?)

พนักงาน It is over there.
อิท อิซ โอเวอรฺ แดรฺ
(อยูทางนั้นครับ)

ลูกค้า What time is the restaurant opened and closed?
ว็อท ไทมฺ อิซ เดอะ เร็สเตอรองทฺ โอเพนดฺ แอนดฺ โคลสทฺ?
 (ร้านอาหารเปิดและปิดกี่โมงครับ?)

พนักงาน 9 a.m. to 10 p.m.
ไนนฺ เอเอ็ม ทู เท็น พีเอ็ม
(เก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มครับ)

ลูกค้า Would you accept credit cards?
วุด ยู อัคเซ็พทฺ เครดิต คารฺดสฺ?
(รับบัตรเครดิตไหมครับ?)

พนักงาน Yes, we would
เย็ส วี วุด
(รับครับ)

ลูกค้า Could you please give me a receipt?
คุด ยู พลีส กิฟวฺ มี อะ รีซิพ?
(ขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ)

พนักงาน Absolutely!
แอ็บโซลูทลิ
(ได้ครับ)

ลูกค้า May I have the check please?
เมยฺ ไอ แฮฟวฺ เดอะ เช็ค พลีส?
(คิดเงินด้วยครับ)

พนักงาน Moment please.
โมเมนทฺ พลีส
(สักครู่ครับ)

ลูกค้า How much dose it come to?
ฮาว มัช ดัดซฺ อิท คัม ทู?
ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ?

พนักงาน Four hundred Baht.
โฟรฺ ฮันเดร็ด บาท
(สี่ร้อยบาทครับ)

ลูกค้า Sorry I have no a small bill! Do you have change for a thousand baht bill?
ซอรฺริ ไอ แฮฟวฺ โน อะ สมอลลฺ บิล ดู ยู แฮฟวฺ เช็นจฺ ฟอรฺ อะ เทาเซินดฺ บาท บิล?
(ขอโทษครับผมไม่มีแบงค์ย่อยเลย แบงค์พันมีทอนไหมครับ?)

พนักงาน No problem, sir
โน พร็อบเบล็ม เซอรฺ
(ไม่มีปัญหาครับท่าน)

ลูกค้า Can I pay by master card?
แคน ไอ เพยฺ บาย มาสเตอรฺ การฺด?
(จ่ายด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ดได้ไหมครับ?)

พนักงาน Yes, you can, sir
เย็ส ยู แคน เซอรฺ
(ได้ครับท่าน)

ลูกค้า Do you take American Express?
ดู ยู เทค อเมริกัน เอ็กซฺเพร็ซ?
(รับบัตรอเมริกันเอ็กซเพร็สไหมครับ?)

อาจตอบได้ว่า
พนักงาน Yes, we do.
เย็ส วี ดู
(รับครับ)

No, we only take cash, sir.
โน วี โอนลี เทค แคช เซอรฺ
(เรารับเงินสดเท่านั้นครับ)

บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment