Saturday

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ

คำศัพท์ข้างล่างนี้เป็นคำศัพท์เรียกชื่ออาชีพต่างๆในภาษาอังกฤษซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้จะไปสมัครงานหรือเข้ารับการสัมภาษณ์งานว่าตัวเองต้องการสมัครในตำแหน่งหน้าที่อะไรจะได้บอกตอนสัมภาษณ์ได้ถูกหรือสามารถกรอกในใบสมัครตอนไปสมัครงานได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรู้ศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อท่านจะได้คำศัพท์ไว้ในคลังสมองมากขึ้นเมื่อจะพูดหรือเขียนก็จะได้นำมาใช้ได้ถูกต้อง คำศัพท์เหล่านี้จะแบ่งตามลำดับตัวอักษรในภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากอักษร A

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
A
Actor=แอ็คเทอะ (นักแสดงชาย), actress=แอ็คทริส (นักแสดงหญิง), air hostess=แอรฺโฮสติส (แอร์โฮสเตส พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน), artist=อาททิสท(ศิลปิน), astronaut= แอสทระนอท(นักบินอวกาศ),

B
barber =บาเบอะรฺ(ช่างตัดผม), carpenter=คาเพินเทอะ(ช่างไม้),clerk=คลาค(เสมียน), conductor=เคินดัคเทอะรฺ(ผู้ควบคุมวงดนตรี กระเป๋ารถเมล์),

C
cook=คุค(พ่อครัว), chef=เชฟ(พ่อครับ หัวหน้าพ่อครับ)

D
dancer=ดานเซอะ(นักเต้น), dentist=เด็นทิสท(หมอฟัน), doctor=ด็อคเทอะ(หมอ),  driver=ไดรเวอะรฺ(คนขับรถ),

E
engineer=เอ็นเจอเนีย(วิศวกร), eye doctor=อาย ด็อคเทอะ(หมอตา),

F
 farmer=ฟารฺเมอะ(ชาวนา), fireman=ไฟรฺเมิน(พนักงานดับเพลิง),

G
gardener=การฺดเดินเนอะ(คนสวน), guide=ไกด(ไกด์ มัคคุเทศ),

H
 hairdresser=แฮรฺเดร็สเซอะ(ช่างแต่งผม),

I
interpreter=อินเทอเพรทเทอะรฺ(ล่าม),

J
journalist=เจอรฺนาลิสทฺ(นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว)

L
lawyer=ลอเยอะ(ทนายความ),

M
mechanic=มะแคนนิค(ช่างยนต์)

N
nurse=เนิรฺส(พยาบาล),

P
photographer=ฟะท็อกกระเฟอะ(ช่างถ่ายรูป ช่างภาพ), pilot=ไพเลิท(นักบิน), policeman=พะลิสเมิน(ตำรวจ),porter=พอรฺเทอะ(คนยกกระเป๋าตามโรงแรม สนามบิน), postman=โพสทฺเมิน(บุรุษไปรษณีย์),

R
receptionist=ริเซ็พเชินนิสท(พนักงานต้อนรับ), reporter=ริพอรฺทเทอะ(ผู้รายงานข่าว ผู้สื่อข่าว),

S
secretary=เซ๊คคริทเทะริ(เลขานุการ), security guard=ซิเคียวริทิ กาด(ยามรักษาความปลอดภัย), salesgirl=เซลสฺเกิล(พนักงานขายหญิง), salesman=เซลสฺเมิน(นักขายชาย), salesperson=เซลสฺเพอรฺเซิน(พนักงานขายทั้งชายและหญิง), saleswomen=เซลสฺวิเมิน(นักขายหญิง), shop assistant=ช็อพ อะซิสเตินท(พนักงานประจำร้าน), shopkeeper=ช็อพคีพเพอะ(เจ้าของร้าน), sport man=สปอท แมน(นักกีฬา), singer=ซิงเงอะรฺ(นักร้อง), soldier=โซลเจอะ(ทหาร), student=ติวเดินท(นักเรียน),

T
teacher=ทีชเชอะ(ครู), technician=เท็คนีเชิน(ช่างไฟ), translator=ทรานสฺเลเทอรฺ(นักแปล โปรแกรมแปลภาษา), writer=ไรเทอะ(นักเขียน)

ข้อควรจำสำหรับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
1 เมื่อท่านใช้ศัพท์ที่เป็นชื่ออาชีพเหล่านี้ในประโยคไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียน หากศัพท์เหล่านี้เป็นเอกพจน์ ต้องเติม a/an หน้าศัพท์ชื่ออาชีพเหล่านี้เสมอ ยกเว้นในสำนวนที่ใช้ในการสมัครงานไม่ต้องมี a/an นำหน้า เช่น I would like to apply for the position of English teacher. เป็นต้น เพราะมี the นำหน้าตำแหน่งอยู่แล้ว

2 ศัพท์ที่เป็นชื่ออาชีพภาษาอังกฤษความจริงมีมากกว่านี้แต่ผู้เขียนนำมาเฉพาะศัพท์ที่ใช้บ่อยและนึกได้ในตอนนี้  อย่างไรก็ตามผู้เขียนจะทยอยนำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพมาเพิ่มให้เรื่อยๆตามโอกาสที่พอจะนึกออก
3 พยางค์ที่เป็นตัวหนาคือพยางค์ที่ท่านต้องเน้นเสียง ลากเสียงยาวกว่าพยางค์อื่น หรือให้ออกเป็นเสียงตรี หรือโท ในภาษาไทยครับ
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment