Monday

การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ

การพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นตัวอย่างการพูดคุยระหว่างนักธุรกิจที่ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยกับผู้สงสัยในงานดังกล่าวว่านักลงทุนเผชิญปัญหาอะไรบ้างซึ่งผู้สงสัยอาจเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่อาจจะมีโครงการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรืออยากเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในอนาคต จึงถามหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการคำนวนปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ นักธุรกิจท่านนี้จึงเล่าและแบ่งปันประสบการณ์รวมทั้งปัญหาในการทำงานในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างที่เขาเคยประสบพบเจอมาจนต้องหันมาเอาดีทางการเป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายในแทน สำหรับท่านที่ไม่ได้มีโครงการที่จะลงทุนหรือทำธุรกิจด้านนี้ก็สามารถเอาบทสนทนาตัวอย่างไปประยุกต์ใช้เวลาจะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการทำงานในสาขางานของท่านได้เช่นเดียวกันครับ ดูตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาในการทำงานเป็นภาษาอังกฤษได้ด้านล่างครับ

ตัวคุณ Have you had problem running your business?
แฮฟวฺ ยู แฮด พร็อบเบลม รันนิง ยัวรฺ บิสเน็ส?
(คุณเจอปัญหาในการทำธุรกิจบ้างไหม?)

คู่สนทนา Yes, I have. Sometime there are many kinds of problem.
เย็ส ไอ แฮฟวฺ ซัมไทมฺ แดรฺ อารฺ แมนนิ ไคดสฺ อ็อฟ พร็อบเบล็ม
(มีซิครับ บางครั้งเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยล่ะ)

ตัวคุณ I think every work has its own problem.
ไอ ธิงคฺ เอ็ฟวฺริ เวิรฺค แฮซ อิทสฺ โอวฺน พร็อบเบล็ม
(ผมคิดว่างานทุกงานมีปัญหาในตัวของมัน)

คู่สนทนา Yes, you are absolutely right.
เย็ส ยู อารฺ แอ็บโซลูทลิ ไรทฺ
(ใช่ครับ คุณพูดถูกที่สุด)

คู่สนทนา I used to run business as a building contractor, but I faced much problem about workers.
ไอ ยูสทฺ ทู รัน บิสเน็ส แอ็ซ อะ บิวดิง คอนแทรคเทอะ บัท ไอ เฟส มัช พร็อบเบล็ม อเบาทฺ เวิรฺคเกอรสฺ
(ผมเคยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แล้วเผชิญปัญหาสารพัดเกี่ยวกับคนงาน)

ตัวคุณ Is that the reason why you quit it?
อิซ แด็ท เดอะ รีซึน ไว ยู ควิท อิท?
(นั่นเป็นสาเหตุให้คุณต้องหยุดกิจการใช่ไหมครับ?)

คู่สนทนา Yes, that is.
เย็ส แด็ท อิซ
(ใช่ครับ)

ตัวคุณ What are you doing now?
ว็อท อารฺ ยู ดู อิง นาว?
(แล้วตอนนี้คุณทำอะไรครับ?)

คู่สนทนา I work as an interior decorating contractor only.
ไอ เวิรฺค แอ็ซ แอน อินทีเรีย เด็คเคอเร็ททิง คอนแทรคเทอะ โอนลี่
(ตอนนี้ผมรับเหมาตกแต่งภายในอย่างเดีียวครับ)

ตัวคุณ How is different between the former and the latter?
ฮาว อิซ ดิฟเฟอะเรนทฺ บีทวีน เดอะ ฟอรฺมเมอะ แอน เดอะ แลทเทอะ?
(ระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้รับเหมาตกแต่งภายในต่างกันอย่างไรครับ?)

คู่สนทนา  There are different problems between being a building contractor and an interior decorating contractor. The first one may face the worker problem more than the second.
แดรฺ อารฺ ดิฟเฟอะเรนทฺ พร็อบเบล็มสฺ บีทวีน บีอิง อะ บิวดิง คอนแทรคเทอะ แอนดฺ แอน อินทีเรีย เด็คเคอเรททิง คอนแทรคเทอะ  เดอะ เฟิรฺสทฺ วัน เมยฺ เฟส เดอะ เวิรฺคเกอะ พร็อบเบล็ม มอรฺ แด็น เดอะ เซ็คคึนดฺ
(งานรับเหมาก่อสร้างกับรับเหมาตกแต่งภายในนั้นมีปัญหาต่างกันครับ ผู็รับเหมาก่อสร้างนั้นเจอปัญหาด้านคนงานมากกว่าผู้รับเหมาตกแต่งภายใน)

คู่สนทนา  It is easier for me to manage my business as an interior decorating contractor.
อิท อิซ อีซีเออะ ฟอรฺ มี ทู แมนเน็จ มาย บิสเน็ส แอ็ซ แอน อินทีเรีย เด็คเคอเรททิง คอนแทรคเทอะ
(สำหรับผมเป็นผู้รับเหมาตกแต่งภายในนั้นบริหารจัดการได้ง่ายกว่าครับ)

บทความถัดไป

No comments:

Post a Comment