Sunday

การพูดคุยถึงสภาพดิน ฟ้า อากาศในปัจจุบัน


คู่สนทนา How is the weather in Chiang Mai now?
ฮาว อิซ เดอะ เว็ทเทอะ อิน เชียงใหม่ นาว?
(ตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับ?)

ตัวคุณ It is not good and it rains heavily.
อิท อิซ น็อท กุด แอน อิท เรนซฺ เฮฟวิลี
(อากาศไม่ดีเลยครับและฝนก็ตกหนักด้วย)

คู่สนทนา Is it cold as well?
อิส อิท โคลดฺ แอ็ซ เวล?
(หนาวด้วยหรือเปล่าครับ?)

ตัวคุณ Yes, it is a little bit cold but it rains heavily in some areas.
เย็ส อิท อิซ อะ ลิตเติล บิท โคลดฺ บัท อิท เรนซฺ เฮฟวิลี อิน ซัม แอเรียซฺ
(หนาวเล็กน้อยครับแต่ฝนตกหนักในบางพื้นที่)

คู่สนทนา Should I go to Chiang Mai during this time?
ชุด ไอ โก ทู เชียงใหม่ ดิวริง ดิส ไทมฺ?
(ผมควรจะไปเชียงใหม่ช่วงนี้ดีใหมครับ?)

ตัวคุณ Yes, you should, but stay away from the heavy rain areas.
เย็ส ยู ชุด บัท สเตยฺ อะเวยฺ ฟรอม เดอะ เฮฟวี่ เรน แอเรียซฺ
(ไปได้ครับ แต่อย่าไปพื้นที่ที่ฝนตกหนัก)

ตัวคุณ How is the weather in your country now?
ฮาว อิซ เดอะ เว็ทเทอะ อิน ยัวรฺ คันทรี่ นาว?
(สภาพอากาศที่ประเทศของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้?)

คู่สนทนา It is very nice.
อิท อิซ เวริ ไนซ์
(ตอนนี้ที่นี่อากาศดีมากครับ)

ตัวคุณ What season is it?
ว็อท ซีซึน อิซ อิท?
(ฤดูอะไรครับ?)

คู่สนทนา It is in the spring.
อิท อิซ อิน เดอะ สปริง
(ตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิครับ)

ตัวคุณ Is there the rainy season in your country?
อิส แดรฺ เดอะ เรนนี่ ซีซึน อิน ยัวรฺ คันทรี?
(ในประเทศของคุณมีฤดูฝนหรือเปล่าครับ?)

คู่สนทนา No, there is not, but it rains in the winter and in the spring sometime.
โน แดรฺ อิซ น็อท บัท อิท เรนซฺ อิน เดอะ วินเทอ แอน อิน เดอะ สปริง ซัมไทมฺ
(ไม่มีครับ แต่ฝนจะตกบ้างในฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิครับ)

คู่สนทนา Does it rain in the south of Thailand these days?
ด็าส อิท เรน อิน เดอะ เซาฬ์ อ็อฟ ไทยแลนดฺ ดีซ เดยฺซ?
(ภาคใต้ของไทยช่วงนี้ฝนตกไหมครับ?)

ตัวคุณ Yes, it does rain almost everyday.
เย็ส อิท ดาซ เรน ออลโมสทฺ เอ็ฟวฺริเดยฺ
(ฝนตกเกือบทุกวันครับ)

คู่สนทนา How about in the northeast?
ฮาว อเบาทฺ อิน เดอะ นอทิสทฺ?
(แล้วภาคอีสานล่ะครับเป็นอย่างไรบ้าง?)

ตัวคุณ It is severe drought and gusting wind.
อิท อิซ ซีเวียรฺ เดราท์ แอน กัสทิง วินดฺ
(ทางนั้นแล้งหนักและลมแรงครับ)

คู่สนทนา Did you listen to the weather forecast last night?
ดิด ยู ลิสซึน ทู เดอะ เว็ทเทอ ฟอรฺคาสทฺ ลาสทฺ ไนทฺ?
(เมื่อคืนคุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหมครับ?)

อาจตอบได้ว่า
ตัวคุณ Yes, I did. They said it could rain heavily today evening.
เย็ส ไอ ดิด เดยฺ เซด อิท คุด เรน เฮฟวิลี ทูเดยฺ อีฟวฺนิง
(ฟังครับ มีรายงานว่าเย็นนี้ฝนอาจตกหนัก)

ตัวคุณ No, I didn't. How did they forecast the weather should be today?
โน ไอ ดิดดึนทฺ ฮาว ดิด เดยฺ ฟอรฺคาสทฺ เดอะ เว็ทเทอะ ชุด บี ทูเดยฺ?
(ไม่ได้ฟังครับ พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้?)

การถามเกี่ยวกับอุณหภูมิ
คู่สนทนา What is the temperature in Bangkok now?
ว็อท อิซ เดอะ เท็มเพอเรเจอ อิน แบงค็อก นาว?
(ตอนนี้อุณหภูมิในกรุงเทพฯเท่าไหร่ได้ครับ?)

ตัวคุณ It is about 40 degrees Celsius.
อิท อิซ อเบาทฺ ฟอรฺทิ ดีกรีซฺ เซลเซียส
(ประมาณ สี่สิบองศาเซลเซียสครับ)

คู่สนทนา Oh! It is so hot
โอ! อิท อิซ โซ ฮ็อท
(โอ้ ! ร้อนมากเลยนะครับ)

ตัวคุณ Yes, it is really hot. They say today is the hottest day of the year.
เย็ส อิท อิซ เรียลลี่ ฮ็อท เดยฺ เซยฺ ทูเดยฺ อิซ เดอะ ฮ็อทเท็สทฺ เดยฺ อ็อฟ เดอะ เยียรฺ
ครับร้อนจริงๆ วันนี้ถือว่าเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดของปี

ดูบทสนทนาในโอกาสอื่นๆตามลำดับได้ที่ลิงค์บทความถัดไปครับ

บทความถัดไป

No comments:

Post a Comment