Saturday

การพูดเมื่อพบเจอกันโดยบังเอิญ

การพูดเมื่อพบเจอกันโดยบังเอิญ จะกล่าวถึงการพูดคุยเมื่อต่างคนต่างเผอิญมาเจอกันตามสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันก่อนล่วงหน้า เช่นอาจจะเจอกันโดยบังเอิญที่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เมื่อต่างฝ่ายต่างมาพบกันโดยบังเอิญก็อาจจะพูดคุยซักถามกัน ถามสารทุกข์สุขดิบกันว่า เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม? ตอนนี้ทำอะไรอยู่? มาทำอะไรที่นี่? เป็นต้น ดูบทสนทนาตัวอย่างในสถานการณ์ดังกล่าวได้ด้านล่างครับ

การพูดเมื่อพบเจอกันโดยบังเอิญ
1 Oh! Hello Tim. What are you doing here?
โอ! เฮลโล ทิม ว็อท อารฺ ยู ดูอิง เฮียรฺ?
(อ้าว สวัสดีทิม คุณมาทำอะไรที่นี่?)
2 Hello John! I need to buy some tools. What about you? Do you come here alone?
เฮลโล จอหฺน! ไอ นีด ทู บาย ซัม ทูลสฺ ว็อท อเบาทฺ ยู? ดู ยู คัม เ๊ฮียรฺ อโลน?
(สวัสดีจอห์น! ผมมาซื้อเครื่องมือบางอย่าง แล้วคุณละ่? มาคนเดียวหรือครับ?)
1 Yes, I am here alone. My wife would like me to buy some food for this evening.
เย็ส, ไอ แอม เฮียรฺ อโลน ไม ไวฟวฺ วุด ไลคฺ มี ทู บาย ซัม ฟูด ฟอรฺ ดิส อีฟวฺนิง
(ผมมาคนเดียวครับ ภรรยาให้มาซื้อกับข้าวสำหรับเย็นนี้)
2 You are the real family man, John.
ยู อารฺ เดอะ เรียล แฟมเม็อลิ แมน, จอหฺน
(คุณช่างเป็นคนรักครอบครัวเสียจริงนะจอห์น)
1 Do you still travel a lot for the time being?
ดู ยู สติล แทรฟเวิล อะ ล็อท ฟอรฺ เดอะ ไทมฺ บีอิง?
(คุณยังเดินทางบ่อยอยู่ไหมช่วงนี้?)
2 Yes, I do. I still travel every week. I have to go to see the clients throughout Thailand, so I can hardly spend my time at home.
เย็ส, ไอ ดู ไอ สติล แทรฟเวิล เอฟวฺริ วีค ไอ แฮฟวฺ ทู โก ทู ซี เดอะ ไคลอึนทฺส ธรูเอา ไทแลนดฺ, โซ ไอ แคน ฮารฺดลิ สเป็นดฺ มาย ไทมฺ แอ็ท โฮม
(ครับ ผมยังเดินทางทุกอาทิตยฺ ต้องไปพบลูกค้าทั่วเมืองไทยจึงไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านหรอก)
I think you are lucky that you can work and travel at the same time. You can go to many places and see many fascinating things that other people cannot.
ไอ ธิงคฺ ยู อารฺ ลักคิ แด็ท ยู แคน เวิรฺค แอน แทรฟเวิล แอ็ท เดอะ เซม ไทมฺ ยู แคน โก ทู แมนนิ เพลสเส็ส แอน ซี แมนนิ แฟสซิเนทติง ธิงสฺ แด็ท อัทเธอะ พีเพิล แคนน็อท
(ผมว่าคุณโชคดีนะที่ได้ทำงานและเดินทางไปพร้อมๆกัน คุณได้ไปตามที่ต่างและพบเห็นอะไรที่หลากหลายซึ่งคนอื่นไม่มีโอกาส)
2 You are not exactly right. If you were me, you would understand. Sometime I am so tired because of travelling.
ยู อารฺ น็อท เอ็กซฺแซคลิ ไรทฺ อิฟ ยู เวอรฺ มี, ยู วูด อันเดอสแตนดฺ ซัมไทมฺ ไอ แอม โซ ทายเอิด บีคอซ อ็อฟ แทรฟเวิลลิง
(คุณพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกหรอก ถ้าคุณเป็นผมแล้วจะรู้ บางครั้งการเดินทางทำให้ผมเหนื่อยมาก)
Do you get your tools?
ดู ยู เก็ท ยัวรฺ ทูลสฺ?
(คุณได้เครื่องมือที่้ต้องการหรือยัง?)
2 yes, I have them already.
เย็ส, ไอ แฮฟวฺ เด็ม ออลเร็ดดิ
(เรียบร้อยแล้วครับ)
1 Are you in a hurry?
อารฺ ยู อิน อะ เฮอรฺริ?
(คุณรีบหรือเปล่า?)
2 No, not at all. I am free all day today.
โน, น็อท แอ็ท ออล ไอ แอม ฟรี ออล เดยฺ ทูเดยฺ
(ไม่ครับ วันนี้ผมว่างทั้งวัน)
1 Great. How about having a cup of coffee?
เกรท ฮาว อเบาทฺ แฮฟวิง อะ คัพ อ็อฟ ค็อฟฟิ?
(ถ้างันดีเลย ดื่มกาแฟกันสักแก้วไหม?)
2 That sounds good. Where is the good place?
แด็ท ซาวดฺสฺ กุด แวรฺ อิซ เดอะ กุด เพลส?
(ได้เลย ที่ไหนดีล่ะ?)
1 What about Star Bugs?
ว็อท อเบาทฺ สตารฺ บักสฺ?
(ร้านสตาร์บัคเป็นงัย?)
2 O.K. let’s go.
โอ เค เลทสฺ โก
(ตกลง)

No comments:

Post a Comment