Monday

การพูดเมื่อเราอยากบอกคู่สนทนาว่าเราอยากทำอะไร หรือต้องการอะไร


1 I would like to have tea with you this afternoon. Are you free?
ไอ วูด ไลคฺ ทู แฮฟ ที วิดฬฺ ยู ดิซ อาฟเทอนูน อารฺ ยู ฟรี?
(บ่ายนี้ผมอยากดื่มชากับคุณ คุณว่างไหมครับ?)

2 I would like to see you this evening. Are you free?
ไอ วูด ไลคฺ ทู ซี ยู ดิซ อีฟนิง อารฺ ยู ฟรี?
(ผมอยากพบคุณเย็นนี้ คุณว่างไหมครับ?)

3 I would like to have a cup of coffee. Can you get me?
ไอ วูด ไลคฺ ทู แฮฟ อะ คัพ อ็อฟ ค็อฟฟิ แคน ยู เก็ท มี?
(ผมอยากดื่มกาแฟสักแก้ว คุณช่วยชงให้ผมหน่อยได้ไหมครับ?)

4 I would like to have some pieces of paper. Can you get me?
ไอ วูด ไลคฺ ทู แฮฟ ซัม พีซเซ็ซ อ็อฟ เปเปอ แคน ยู เก็ท มี?
(ผมต้องการกระดา๋ษสักสองสามแผ่น คุณช่วยหยิบให้ผมหน่อยได้ไหมครับ?)

5 I would like to have dinner with you today. Are you free?
ไอ วูด ไลคฺ ทู แฮฟ ดินเนอ วิดฬฺ ยู ทูเดยฺ อารฺ ยู ฟรี?
(คืนนี้ ผมอยากไปรับประทานอาหารค่ำกับคุณ คุณว่างไหมครับ?)

6 I would like to go to the movie with you this afternoon. Are you free?
ไอ วูด ไลคฺ ทู โก ทู เดอะ มูวี วิดฬฺ ยู ดิซ อาฟเทอนูน อารฺ ยู ฟรี?
(บ่ายนี้ผมอยากไปดูหนังกับคุณ คุณว่างไหมครับ?)

7 I would like to drink a glass of water. Can you get me?
ไอ วูด ไลคฺ ทู ดริงคฺ อะ กลาซ อ็อฟ วอเทอ แคน ยู เก็ท มี?
(ผมอยากดื่มนำ้สักแก้ว คุณช่วยรินให้หน่อยได้ไหมครับ?)

บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment