Saturday

การพูดคุยเมื่อเจอบุคคลบางคนหลายครั้งแล้วอยากรู้จัก

ทิม Excuse me; I have seen you many times. Would you mind if I would like to know with you? I am a Thai and my name is Tim.
อิกซคิวซฺ มี; ไอ แฮฟ ซีน ยู แมนนิ ไทมฺซ วูด ยู ไมนฺด อิฟ ไอ วูด ไลคฺ ทู โนวฺ วิดฬฺ ยู? ไอ แอม อะ ไท แอน มาย เนม อิซ ทิม
(ขอโทษนะครับ ผมเห็นคุณหลายครั้งแล้ว ผมอยากรู้จักกับคุณ คุณจะสะดวกไหมครับ? ผมชื่อทิมเป็นคนไทยครับ)

จอห์น Oh! No, not at all. I am John. Nice to meet you.
โอ! โน, น็อท แอ็ท ออล ไอ แอม จอหฺน ไนซฺ ทู มีท ยู
(โอ ไม่เลยครับ ผมจอห์นครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคุณ)

ทิม Nice to meet you too.
ไนซฺ ทู มีท ยู ทู
(ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันครับ)

จอห์น Where do you live?
แวรฺ ดู ยู ลิฟวฺ?
(คุณอาศัยอยู่ที่ไหนครับ?)

ทิม I live in Bangkok-near The Mall Bangkapi with my family-my wife and two children.
ไอ ลิฟวฺ อิน แบงค็อก-เนียรฺ เดอะ มอล บางกะปิ วิดฬฺ มาย แฟมเม็อลิ-มาย ไวฟฺ แอน ทู ชิลเดร็น
(ผมอยู่ในกรุงเทพฯใกล้กับเดอะมอลบางกะปิ อยู่กับครอบครัว มีภรรยา และลูกสองคนครับ)

จอห์น How long have you lived here?
ฮาว ลอง แฮฟ ยู ลิฟดฺ เฮียรฺ?
(คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วครับ?)

ทิม About 15 years.
อะเบาทฺ ฟิฟทีน เยียรฺซ
(ประมาณ 15 ปีได้แล้วครับ)

จอห์น  Isn't Bangkok your hometown?
อิซซึนทฺ แบงค็อก ยัวรฺ โฮมทาวนฺ?
(กรุงเทพฯไม่ใช่บ้านเกิดของคุณหรอกหรือครับ?)

ทิม No, it’s not. My hometown is in the upcountry.
โน, อิทซ น็อท มาย โฮมทาวนฺ อิซ อิน ดิ อัพคันทริ
(ไม่ใช่ครับ ผมเป็นคนต่างจังหวัดครับ)

ทิม What about you, John? What is your nationality?
ว็อท อะเบาทฺ ยู, จอหฺน? ว็อท อิซ ยัวรฺ เนชึนแนลเล็อทิ?
(แล้วคุณล่ะจอห์น? คุณมีสัญชาติอะไรครับ?)
จอห์น I am American. I have lived in Thailand for 10 years.
ไอ แอม อเมริกัน ไอ แฮฟ ลิฟดฺ อิน ไทแลนดฺ ฟอรฺ เท็น เยียรซฺ
(ผมเป็นชาวอเมริกัน มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยสิบปีแล้วครับ)

ทิม Do you do for living in Thailand?
ดู ยู ดู ฟอรฺ ลิฟวิง อิน ไทแลนดฺ?
(คุณทำงานอยู่ในเมืองไทยหรือครับ?)

จอห์น Yes, my wife has a language school and I am a teacher there.
เย็ส, มาย ไวฟฺ แฮซ อะ แล็งเกว็จชฺ สคูล แอน ไอ แอม อะ ทีชเชอ แดรฺ
(ใช่ครับ ภรรยาผมเปิดโรงเรียนสอนภาษาและผมก็สอนอยู่ที่นั่น)

จอห์น What about you?
ว็อท อะเบาทฺ ยู?
(แล้วคุณล่ะครับ?)

ทิม I am a building contractor. I usually travel to see the clients throughout Thailand.
ไอ แอม อะ บิวดิง คอนแทรคเทอ ไอ ยูซชวลลิ แทรฟเวิล ทู ซี เดอะ ไคลอึนทฺซ ธรูเอาทฺ ไทแลนดฺ
(ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับ ปกติผมจะเดินทางไปพบลูกค้าทั่วประเทศ)

จอห์น Do you often come around here?
ดู ยู อ็อฟฟึนทฺ คัม อะราวดฺ เฮีียรฺ?
(คุณมาย่านนี่บ่อยไหมครับ?)

ทิม Yes, I usually am here every week.
เย็ส, ไอ ยูซชวลลิ แอม เ๊ฮีย เอ็ฟริ วีค
(บ่อยครับ ผมมาที่นี่ทุกอาทิตย์)

จอห์น Well, I am glad to talk to you today and hope to see you next time. For today, I have to say good bye now. See you.
เวล, ไอ แอม แกลด ทู ทอลฺค ทู ยู ทูเดยฺ แอน โฮพ ทู ซี ยู เน็กซฺ ไทมฺ ฟอรฺ ทูเดยฺ ไอ แฮฟ ทู เซยฺ กุด บาย นาว ซี ยู
(อืม ผมดีใจที่ได้คุยกับคุณวันนี้และหวังว่าจะได้พบคุณอีก สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่)

ทิม O.K. see you next time.
โอ เค ซี ยู เน็กซฺ ไทมฺ
(ครับ สวัสดีครับ)
บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment