Monday

การพูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

การพูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษก็มีหลายแบบแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เราพูดแนะนำตัวว่าเป็นการแนะนำตัวที่ไหน เมื่อไหร่ และเพื่ออะไร เช่น การแนะนำตัวเมื่อรู้จักกันเป็นครั้งแรก การรู้จักกันเป็นครั้งแรกก็มีหลายแบบ เช่น การรู้จักด้วยตัวเองโดยไม่มีใครแนะนำ การรู้จักแบบนี้ เช่นเราเห็นชาวต่างชาติตามสถานที่ต่างๆแล้วเราเข้าไปทักทายแนะนำตัวกับเขาว่าเราเป็นใครมาจากไหน ทำอะไรหรือมีอาชีพ เป็นต้น
การพูดแนะนำตัวเมื่อมีคนแนะนำให้เรารู้จักกับเพื่อนใหม่นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีการพูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะอื่นๆอีกมากมาย ในที่นี้จะพูดถึงการแนะนำตัวโดยไม่มีใครเป็นคนกลางแนะนำให้รู้จัก คือเวลาท่านไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่ที่มีชาวต่างชาติ แล้วอยากรู้จักหรืออยากคุยด้วยท่านก็ต้องเข้าไปแนะนำตัวกับเขาก่อนด้วยตัวท่านเอง ซึ่งการแนะนำตัวแบบนี้ก็มีรูปแบบไม่ตายตัวนัก แต่ในที่นี้จะกล่าวรวมๆซึ่งท่านอาจเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ดูตัวอย่างด้านล่างครับ

การพูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ
แผน Hello! My name is Phaen. I am an office worker and live in Bangkok. What is your name and where are you from? 
เฮลโล! มาย เนม อิซ แผน ไอ แอม แอน อ็อฟฟิศ เวิรฺคเกอ แอน ลิฟวฺ อิน แบงค็อก ว็อท อิซ ยัวรฺ เนม แอนดฺ แวรฺ อารฺ ยู ฟรอม?
(สวัสดีครับ ผมชื่อแผน เป็นพนักงานออฟฟิศ ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ คุณชื่ออะไรและมาจากไหนครับ?)

จิม Hello! I am Jim from Canada.
เฮลโล! ไอ แอม จิม ฟรอม แคนาดา
สวัสดีครับ ผมจิมมาจากแคนาดาครับ

แผน Nice to meet you.
ไนสฺ ทู มีท ยู
ยินดีที่ได้รู้จักครับ

จิม Nice to meet you too.
ไนสฺ ทู มีท ยู ทู
เช่นกันครับ
คำถามที่ว่า “คุณมาจากไหน?” ในภาษาอังกฤษพูดได้สองแบบ คือแบบในตัวอย่างข้างบน และอีกแบบหนึ่งคือ Where do you come from?=แวรฺ ดู ยู คัม ฟรอม? ทั้งสองแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันเพราะมีความหมายเหมือนกันนั่นเองครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความถัดไปครับ

บทความถัดไป

No comments:

Post a Comment