Tuesday

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการติดต่อธุรกิจ

มีประโยคภาษาอังกฤษอยู่มากมายที่ใช้พูดใช้ติดต่อธุรกิจเนื่องจากวงการธุรกิจนั้นกว้างขวางยิ่งนัก แต่ก็มีสำนวนการพูดอยู่จำนวนหนึ่งที่มักใช้พูดคุยติดต่อธุรกิจกันดูสำนวนการพูดต่างๆดังกล่าวได้ต่อไปนี้ครับ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการติดต่อธุรกิจ
1 Would you please tell me your name?
วุด ยู พลีส เทล มี ยัวรฺ เนม?
(ช่วยบอกชื่อของคุณได้ไหมครับ?)

2 May I have your name please?
เมยฺ ไอ แฮฟวฺ ยัวรฺ เนม พลีส?
(ขอทราบชื่อของคุณได้ไหมครับ?)

3 Please tell me your name?
พลีส เทล มี ยัวรฺ เนม?
กรุณาบอกชื่อของคุณด้วยครับ?)

4 What is your name please?
ว็อท อิซ ยัวรฺ เนม พลีส?
(คุณชื่ออะไรครับ?)

5 My name is Seri Jittra.
ไม เนม อิซ เสรี จิตตรา
(ผมชื่อเสรี จิตตรา ครับ)

6 This is Sirivimon Jaidee from the human resources department.
ดิส อิซ สิริวิมล ใจดี ฟรอม เดอะ ฮิวเมิน รีซอสเซ็ส ดีพารฺทมึนทฺ
(นี่คุณสิริวิมล ใจดี จากแผนกทรัพยากรมนุษย์ครับ)

7 Mr. Jimmy, may I introduce you to Mr. Jacky?
มิสเตอรฺ จิมมี เมยฺ ไอ อินโทรดิวซฺ ยู ทู มิสเตอรฺ แจคกี?
(คุณจิมมีคะ ฉันขอแนะนำคุณแจ็คกี้ให้รู้จักค่ะ)

8 Mr. Jacky, this is Mr. Jimmy.
มิสเตอรฺ แจ็คกี ดิส อิซ มิสเตอรฺ จิมมี
(คุณแจ็คกีค่ะนี่คุณจิมมีค่ะ)

9 What can we do for you?
ว็อท แคน วี ดู ฟอรฺ ยู?
(เราช่วยอะไรคุณได้บ้างครับ?)

10 What would you like?
ว็อท วุด ยู ไลคฺ?
(คุณต้องการอะไรครับ?)

11 Could you give us quote?
คุด ยุ กิฟวฺ อัซ โควท?
(คุณกำหนดราคาให้เราได้ไหมครับ?)

12 What would the quote be?
ว็อท วุด เดอะ โควท บี?
(ราคาควรเป็นเท่าไหร่ได้ครับ?)

13 I am afraid your quote is too high.
ไอ แอม อะเฟรด ยัวรฺ โควท อิซ ทู ไฮ
(ผมเกรงว่าราคานั้นจะสูงเกินไปครับ)

14 We will have to think about that.
วิ วิลวฺ แฮฟวฺ ทู ธิงคฺ อะเบาทฺ แด็ท
(เราต้องพิจารณาเรื่องนั้นก่อน)

15 We will have to discuss this price with our superiors.
วิ วิลวฺ แฮฟวฺ ทู ดิสคัส ดิส ไพรซฺ วิดฬฺ เอาเออรฺ ซุปเปอริเออรฺส
(เราต้องปรึกษาเรื่องราคากับผู้บริหาร)

16 May I think it over?
เมยฺ ไอ ธิงคฺ อิท โอเวอะ?
(ขอผมคิดทบทวนก่อนได้ไหม?)

17 Could you give me sometime, please?
คุด ยู กิฟวฺ มี ซัมไทมฺ พลีส?
(ให้เวลาผมเพื่อคิดเรื่องนี้หน่อยได้ไหม?)

18 The decision is not mine to make.
เดอะ ดิซีสชึน อิซ น็อท ไมนฺ ทู เมค
(ผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ)

19 I cannot give you an answer now.
ไอ แคนน็อท กิฟวฺ ยู แอน อานสเซอรฺ นาว
(ผมไม่สามารถให้คำตอบคุณได้ในตอนนี้)

20 I am not able to answer at this time.
ไอ แอม น็อท เอเบิล ทู อานสฺเซอรฺ แอ็ท ดิส ไทมฺ
(ผมไม่สามารถตอบคุณได้ในตอนนี้)

21 We agree.
วี อะกรี
(เราเห็นด้วย)

22 We do not agree on the price.
วี ดู น็อท อะกรี ออน เดอะ ไพรซฺ
(เราไม่เห็นด้วยกับราคานั้น)

23 We are looking forward to hearing your decision.
วี อารฺ ลุคกิง ฟอรฺเวิรฺด ทู เฮียริง ยัวรฺ ดิซีสชึน
(เรากำลังรอฟังการตัดสินใจของคุณอยู่)

24 We would like to accept your offer.
วี วุด ไลคฺ ทู อัคเซ็พทฺ ยัวรฺ อ็อฟเฟอรฺ
(เรายอมรับข้อเสนอของคุณ)

25 Those terms are acceptable to us.
โดซ เทอรฺม อารฺ อัคเซ็พเท็อเบิล ทู อัซ
(เรายอมรับข้อตกลงนั้น)

ศัพท์การติดต่อธุรกิจที่ควรรู้
Business talk=บิสเน็ส ทอลฺค (การสนทนาทางธุรกิจ), bargaining=บารฺเกนนิง (การต่อราคา), negotiation=นิโกชิเอชึน (การเจรจาตกลง การเจรจาต่อรอง)

บทสนทนาถัดไป
บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment