Monday

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศลาว

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศลาว กล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยบกับประเทศลาวซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเป็นสมาชิกที่ 8 ภายหลังจากอาเซียนได้รับการก่อตั้งโดยห้าชาติสมาชิกแล้วและหลังจากบรูไนและเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกก่อน ในบทสนทนานี้ท่านจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศลาว เช่น ระบอบการปกครองของประเทศลาว ผู้นำลาว เมืองหลวงและเมืองสำคัญอื่นๆของลาว รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารการกิน ดูบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศลาวได้ต่อไปนี้ครับ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประชาคมอาเซียนตอนประเทศลาว
คู่สนทนา What kind of government does Laos have?
ว็อท ไคนดฺ อ็อฟ กัฟวึมึนทฺ ดัดซฺ ลาวซฺ แฮฟวฺ?
(ปัจจุบันประเทศลาวมีระบอบการปกครองอย่างไรครับ?)

ชาวลาว Today, Lao is ruled by the Socialist Communist Government with the only legal political party called the Lao People’s Revolutionary Party or LPRP.
ทูเดยฺ ลาว อิซ รูลดฺ ไบ เดอะ โซเชียลลิสทฺ คอมมิวนิสทฺ กัฟวึมึนทฺ วิดฬฺ ดิ โอนลิ ลิเกิล พ็อลลีเทอะเคิล พารฺทิ คอลดฺ เดอะ ลาว พีเพิลสฺ ริเวอลูชึนเนอะรี พารฺทิ ออรฺ แอลพีอารฺพี
(ปัจจุบันประเทศลาวปกครองโดยรัฐบาลสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพียงพรรคเดียวที่มีอำนาจชี้นำประเทศ)

ชาวลาว Choummaly Sayasone is the General Secretary of the LPRP. He is also the head of state, the president. The Prime Minister of Lao is Thongsing Thammavong considered as the head of government and he is also a senior member of the Politburo of Revolutionary Party.
จุมมะลี ไชยะสอน อิซ เดอะ เจเนอรัล เซ็คเคร็ททรี อ็อฟ เดอะ แอลพีอารฺพี ฮี อิซ ออลโซ เดอะ เฮด อ็อฟ สเตท เดอะ เพร็สสิเด็นทฺ เดอะ ไพรมฺ มินิสเทอะ อ็อฟ ลาว อิซ ทองสิงหฺ ทัมมะวง คอนซิดเดอดฺ แอ็ส เดอะ เฮด อ็อฟ ก็อฟวึมึนทฺ แอน ฮี อิซ ออลโซ อะ ซีเนียรฺ เมมเบอรฺ อ็อฟ เดอะ พอลลีทบิวโร อ็อฟ ริโวลูชึนเน็อริ พารฺทิ
(จุมมะลี ไชยะสอน เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคแอลพีอารฺพีและยังเป็นประมุขของประเทศหรือตำแหน่งประธานาธิบดีของลาว ส่วนนายกรัฐมนตรีของลาวชื่อ ทองสิงห์ ทัมมะวงซึ่งถือว่าเป็นผู้นำรัฐบาลและยังเป็นสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมการบริหารสูงสุดแห่งพรรคปฏิวัติลาวด้วย)

คู่สนทนา What languages do people in Lao speak?
ว็อท แลงเกว็จเจ็ส ดู พีเพิล อิน ลาว สปีค?
(ผู้คนในประเทศลาวพูดภาษาอะไรกันบ้างครับ?)

ชาวลาว Most speak Lao which is the national and official language but some can also speak English, French and others.
โมสทฺ สปีค ลาว วิช อิซ เดอะ เนชึนแนล แอนดฺ อ็อฟฟิเชียล แลงเกว็จ บัท ซัม แคน ออลโซ สปีค อิงลิช เฟรนซฺแอนดฺ อัทเทอรฺส
(ส่วนใหญ่พูดภาษาลาวซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและยังใช้เป็นภาษาทางการด้วยแต่บางคนก็พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆได้ด้วย)

คู่สนทนา What is the official name of Lao?
ว็อท อิซ ดิ อ็อฟฟีเชียล เนม อ็อฟ ลาว?
(ประเทศลาวมีชื่อทางการว่าอะไรครับ?)

ชาวลาว It is The Lao People’s Democratic Republic.
อิท อิซ เดอะ ลาว พีเพิลสฺ เดโมเครทิค รีพับบลิค
(ลาวมีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครับ)

คู่สนทนา What city is the capital of Lao?
ว็อท ซิตี อิซ เดอะ แค็พพิเทิล อ็อฟ ลาว?
(เมืองหลวงของประเทศลาวชื่ออะไรครับ?)

ชาวลาว Vientiane is the capital city of Lao.
เวียงจันทฺ อิซ เดอะ แค็พพิเทิล ซิตี อ็อฟ ลาว
(นครเวียงจันท์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาวครับ)

คู่สนทนา Apart from Vientiane, Does Lao have other important or interesting cities else?
อพารฺท ฟรอม เวียงจันทฺ ดัดซฺ ลาว แฮฟวฺ อัทเธอะ อิมพอรฺทึนทฺ ออรฺ อินเทอเรสธิง ซิตีสฺ เอลสฺ?
(นอกจากนครเวียงจันท์แล้วลาวยังมีเมืองที่สำคัญหรือน่าสนใจอื่นอีกไหมครับ?)

ชาวลาว Yes it does. Luang Prabang, Savannakhet and Pakse are another three large important cities in Lao.
เย็ส อิท ดัดซฺ หลวงพระบาง สุวันนะเขต แอนดฺ ปากเซ อารฺ อนัทเธอะ ธรี ลารฺจจฺ อิมพอรฺทึนทฺ ซิตีสฺ อิน ลาว
(มีครับ ลาวยังมีเมืองหลวงพระบาง สุวันนะเขตและปากเซซึ่งเป็นอีกสามเมืองใหญ่ที่สำคัญ)

คู่สนทนา Could you recommend the Lao’s delicious dishes?
คุด ยู เร็คคอมเมนดฺ เดอะ ลาวสฺ ดิลีชึดสฺ ดิชเชส?
(ช่วยแนะนำอาหารลาวอร่อยๆให้หน่อยครับ?)

ชาวลาว Yes, I could. There are many of them such as chicken soup and Luang Prabang Salad. These two things are very popular among Laotians and visitors. 
เย็ส ไอ คุด แดรฺ อารฺ แมนนิ อ็อฟ เด็ม ซัช แอ็ส ชิคเค็น ซูพ แอนดฺ หลวงพระบาง แซลลัด ดีซ ทู ธิงสฺ อารฺ เวริ พ็อพพิวละ อมัง ลาวเชียนสฺ แอนด์ วิซิทเทอะสฺ
(ได้ครับ อาหารลาวมีมากมายหลายอย่างเช่น ซุปไก่และสลัดหลวงพระบาง สองอย่างนี้เป็นที่นิยมของชาวลาวและนักท่องเที่ยว)

คู่สนทนา What about the interesting tourist attractions in Lao?
ว็อท อเบาทฺ ดิ อินเทอเรสทิง ทัวริสทฺ อแทร็คชึนสฺ อิน ลาว?
(แล้วลาวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ไหนบ้างครับ?)

ชาวลาว Chiangtong Temple, Luang Phrabang Palace, Phusi, Ting Cave, Tadkuangsi Waterfall and etc. they are all well known by tourists.
เชียงทอง เท็มเพิล หลวงพระบาง พาเลซ ภูสี ติงเคฟวฺ ตาดกวางสี วอเทอะฟอล แอนดฺ อีทีซี เดยฺ อารฺ ออล เว็ล โนวฺน ไบ ทัวริสทฺ
(วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง ภูสี ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี และอื่นๆอีกมากมายล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคุ้นเคยกันดีทั้งนั้นครับ)

คำทักทายและคำศัพท์ภาษาลาวที่ควรทราบ
ภาษาลาว                ภาษาไทย
สะบายดี                   สวัสดี
ขอบใจ                    ขอบคุณ
บ่เป็นหยัง              ไม่เป็นไร
ข่อย                  ฉัน (ใช้แทนตัวผู้พูด)
เจ้า                    เธอ (ใช้เรียกผู้ที่พูดด้วย)
ยามเซ้า                    ตอนเช้า
ยามแลง                   ตอนเย็น
เจ้าซู้                          หล่อ
งาม                          สวย
อ้าย                            พี่ชาย
เอื้อย                           พี่สาว
ร้านค้าประเวณี        ร้านขายของ
ไฟอำนาจ                  ไฟแดง
ไฟอิสระ                    ไฟเขียว
ไฟลังเล/ไฟเกียม        ไฟเหลือง

ห้องการ                   สำนักงาน/ออฟฟิศ

บทความถัดไป
บทความก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment