Saturday

การพูดทักทายในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ

การพูดทักทายในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นการพูดประโยคง่ายๆสั้นซึ่งท่านสามารถจำเอาไปใช้ได้ไม่ยาก สำหรับการพูดทักทายในชีวิตประจำวัน ท่านสามารถพูดง่ายๆด้วยคำว่า Hello=เฮลโล หรือคำว่า Hi=ไฮ ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันว่า "สวัสดี" การใช้คำสองคำนี้ทักทายกันในภาษาอังกฤษเราจะใช้เมื่อผู้ที่เราทักทายสนิทสนมกับเราสักหน่อยหรืออาจจะเป็นเพื่อนเรา ถ้าเป็นคนไม่สนิทหรือกับคนทั่วไปก็อาจกล่าวทักทายเพียงคำว่า "Hello" สั้นๆเท่านั้นได้เหมือนกัน แต่คำว่า "Hi" อาจฟังดูห้วนๆหากเราใช้พูดทักทายกับคนที่เราไม่รู้จักมาก่อนฉะนั้นจึงไม่ควรใช้คำนี้กับคนที่เราไม่รู้จักมาก่อน กล่าวง่ายๆก็คือการทักทายด้วยคำดังกล่าวเป็นการทักทายในแบบที่ไม่เป็นทางการนั่นเอง เช่น
Hello, Jib. How are you? 
เฮลโล, จิ๊บ ฮาว อารฺ ยู?
(หวัดดี จิ๊บ เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม?)
I am very well. Thank you. And you? 
ไอ แอม เวริ เวล แธงคฺ กิว แอน ยู?
(สบายดี ขอบใจจ้ะ แล้วเธอล่ะ)
I am fine. Thank you. 
ไอ แอม ไฟนฺ แธงคฺ กิว
(เราก็สบายดี ขอบใจจ้ะ)
ท่านสามารถนำคำพูดทักทายภาษาอังกฤษสั้นๆง่ายๆแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้ไปใช้พูดในชีวิตประจำวันกับเพื่อนๆของท่านได้เมื่อเจอหน้ากัน

บทความถัดไป

No comments:

Post a Comment