Sunday

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในครัว

Kitchen=คิทชิน (ครัว), fridge=ฟริดจฺ (ตู้เย็น), glasses=กลาสซิส (แก้ว), clock=คล็อค (นาฬิกา), stool=สทูล (เก้าอี้ม้ากลม), teaspoon=ทีสพูน (ช้อนชา), switch=สวิทชฺ (สวิตช์ไฟ), washing powder=วอชชิง พาวเดอรฺ (ผงซักฟอก), vacuum cleaner=แวคคิวอัม คลีนเนอรฺ (เครื่องดูดฝุ่น), saucepans=ซอสแพนซฺ (หม้อ), fork=ฟอรฺค (ซ้อม), apron=เอพรอน (ผ้ากันเปื้อน), rubbish=รับบิช (ขยะ), tea towel=ที เทาอึล (ผ้ารองน้ำชา), cup=คัพ (ถ้วย), matches=แมทชิส (ไม้ขีดไฟ), brush=บรัช (แปรงขัดพื้น), bowl=โบล (ชาม), cupboard=คัพเบิรฺด (ตู้เก็บของ), iron=ไอเอิน (เตารีด), plate=เพลท (จาน), spoon=สพูน (ช้อน), cooker=คุกเคอรฺ (เตา), frying pan=ไฟรอิง แพน (กระทะก้นแบน), saucer=ซอเซอรฺ (จานรองถ้วย), drawer=ดรอวฺเออรฺ (ลิ้นชัก), dustpan=ดัสทฺแพน (ที่โกยผง), washing machine=วอทชิง แมชชีน (เครื่องซักผ้า), broom=บรูม (ไม้กวาด), tile=ไทลฺ (กระเบื้อง), duster=ดัสเทอ (ผ้าปัดฝุ่น), mop=มอพ (ไม้ถูพื้น), knife=ไนวฺฟ (มีด), sink=ซิงคฺ (อ่างล้างจาน), jar=จารฺ (เหยือก โอ่ง ไห), tap=แทพ (ก๊อกน้ำ), chopsticks=ชอพสติคสฺ (ตะเกียบ), enamelware=อิแนมึลแวรฺ (กะละมัง), microwave oven=ไมโครเวฟวฺ อัฟวึน (เตาไมโครเวฟวฺ), refrigerator shelf=ริฟริจจะเรเทอะ เชลฟฺ (ชั้นวางของในตู้เย็น), salad drawer=แซเลิด ดรอเออรฺ (ลิ้นชักใส่สลัด), freezing compartment=ฟรีซซิง คัมพารฺทเมินทฺ (ช่องแช่แข็ง), bottle rack=บอทเทิล แรค (ราวใส่ขวด), mortar=มอรฺทารฺ (ครก), wall cupboard=วอล คัพบอรฺด (ตู้ชนิดติดกับกำแพง), floor=ฟลอรฺ (พื้น), cutlery drawer=คัทเลอรี ดรอเออรฺ (ลิ้นชักใส่เครื่องใช้ในโต๊ะอาหาร), cook=คุค (คนปรุงอาหาร), electric cooker=อิเลคทริก คุคเคอ (เตาไฟฟ้า), oven=อัฟวึน (เตาอบ), oven window=อัฟวึน วินโดวฺ (หน้าต่างเตาอบ), hotplate=ฮอทเพลท (จานรองของร้อน), kettle=เคทเทิล (กาต้มน้ำ), cooker hood=คุคเคอรฺ ฮูด (หมวกคลุมศีรษะ), pot holder=พอท โฮลเดอรฺ (ที่จับหม้อ), pot holder rack=พอท โฮลเดอ แรค (ราวแขวนที่จับหม้อ), kitchen clock=คิทเชิน คล็อก (นาฬิกาในครัว), timer=ไทเมอรฺ (นาฬิกาจับเวลา), hand mixer=แฮนดฺ มิกเซอรฺ (เครื่องผสมอาหารด้วยมือ), whisk=วิสคฺ (ที่ตีไข่), electric coffee grinder=อิเลคทริค คอฟฟี กรินเดอรฺ (เครื่องบดกาแฟไฟฟ้า) , plug=พลัก (ปลั๊กไฟ), wall socket=วอล ซอกคิท (ปลั๊กตัวเมียติดผนัง), corner unit=คอเนอรฺ ยูนิท (มุมเก็บชุดอาหาร), revolving shelf=รีวอลวิง เชลฟฺ (ชั้นวางของแบบกลม), pot=พอท (หม้อ), jug=จัก (เหยือก), spice rack=สไปซฺ แรค (หิ้งวางเครื่องเทศ), spice jar=สไปซฺ จารฺ (โหลเครื่องเทศ), dish drainer=ดิช เดรนเนอรฺ (ตะแกรงพักจาน), tea plate=ที เพลท (จานรองถ้วยชา), sink=ซิงคฺ (อ่างล้าง), water tap=วอเทอรฺ แทพ (ก๊อกน้ำ), pot plant=พอท แพลนทฺ (กระถางใส่ต้นไม้), coffee maker=คอฟฟี เมคเคอรฺ (เครื่องทำกาแฟ), kitchen lamp=คิทเชิน แลมพฺ (โคมไฟในครัว), dishwasher=ดิชวอชเชอรฺ (เครื่องล้างจาน), dish rack=ดิช แรค (ราววางจาน), dinner plate=ดินเนอรฺ เพลท (จานอาหารค่ำ), kitchen chair=คิทเชิน แชรฺ (เก้าอี้ในครัว), kitchen table=คิทเชิน เทเบิล (โต๊ะในครัว), toaster=โทสเทอรฺ (เครื่องปิ้งขนมปัง)

บทสนทนาถัดไป

บทสนทนาก่อนหน้า

No comments:

Post a Comment